از مشکلات زندگی نترس

حتماً تو هم مانند دیگران زندگی آرامی داشتی و از قضا این آرامش دوام نداشت و ناگهان زندگی سیلی سختی به تو زد و اتفاقات غیر منتظره برایت آمد که به راحتی نتوانستی آن را هضم کنی. اما حقیقت امر این است [...]

در مقابل زندگی جبهه نگیر

در مقابل پیش آمدهای زندگی این قدر وسواس به خرج نده. تمام اتفاقات را به خدا بسپار و زندگی را همین جوری که هست و نیست بپذیر! البته این نوع پذیرش به این معنا نیست که دست روی دست بگذاری و سعی و تلاش [...]

میخواهی موفق شوی؟ وقتت را تلف نکن

برای اینکه یک قدم به رویاهایت نزدیک‌تر بشوی؛ امروز چه اقدامی انجام دادی؟ توقع داری که یک روز از خواب بلند شوی و ناگهان برای رسیدن به موفقیت، آن هم فقط در یک روز؛ هر کاری از دستت بر می آید انجام [...]