عبور از موانع ذهنی

 در خودپروری, روانشناسی

در راه کسب ثروت و مقام هیچ محدودیتی وجود ندارد. سهم هر یک از ثروت جهانی همان است که خود را سزاوارش میداند. میزان شایستگی و حرمت نفس او هم ریشه در تربیت و باور هایش دارد. پیشرفت و کامیابی صرفا به این نیست که شخص به امکانات و فرصت های متفاوتی دسترسی داشته باشد بلکه آنچه اهمیت دارد مناعت طبع و حس خویشتن دوستی است زیرا تنها افرادی از فرصت ها سود می جویند که خود را شایسته احراز آنها بدانند.

برای اینکه شنا کردن را بیاموزید کافی نیست از شخص بخواهید قواعد آن را برایتان شرح دهد. بلکه باید به استعداد های خود نیز اطمینان داشته باشید و شنا را کاری سهل و عملی تلقی کنید. سپس لباس شنا بپوشید و وارد آب شوید، دست و پا بزنید و احتمالا کمی آب بخورید. اینک که شنا کردن را آموخته اید نسبت به زمانی که شنا کردن را نمی دانستید تفاوتی احساس میکنید. این تفاوت در مهارت جسمانی نیست بلکه حال باور کرده اید که میتوانید شنا کنید و نیروی ذاتی خود را شناخته اید.

چندی پیش، خانمی نزد من آمد و گفت که نمیتواند دوچرخه سواری کند زیرا در دوران کودکی والدینش اجازه نداده اند که سوار دوچرخه شود.
به او گفتم:« بسیار خوب، راه بیفت برویم.» گفت:«کجا برویم؟» گفتم:« دوچرخه ای در گاراژ خانه دارم و میخواهم با آن به تو دوچرخه سواری بیاموزم.»

گفت:«به همین سادگی؟» گفتم:« علت اینکه دوچرخه سواری نمی دانی آن است که دیگران تو را مجاب کرده اند که نالایق و دست و پا چلفتی هستی و در نتیجه با دست کم گرفتن خودت، قدرت نهفته در وجودت را انکار میکنی. برای آنکه دوچرخه سواری بیاموزی فقط کافیست بر ترسی که از پیش در مغزت برنامه ریزی شده غلبه کنی. موانع ذهنی را کنار بزنی و این فکر را از ذهنت بیرون کنی که دوچرخه سواری کار مشکلی است و تو عرضه انجام آن را نداری.

آنگاه دست به عمل بزنی و آماده باشی که سوار دوچرخه شوی و حتی چند بار به زمین بخوری،
در غیر این صورت فقط میتوانی تا آخر عمر والدینت را مقصر بدانی و سرزنش کنی.»

 

 

قوه تخیل: نخستین گام به سوی شکوفایی

آیا میدانید که تفکر ما بر مبنای تصاویری شکل میگیرند که در ذهن مجسم میکنیم و کلمات در آن نقشی ندارند؟
برای مثال وقتی میگوییم گل سرخ حروف گ _ ل _ س _ ر _ خ به ذهن شما نمی آید، بلکه تصویری از گل سرخ در ذهن شما ایجاد میشود.

 

 

بزرگترین خدمتی که روانشناسان در قرن کنونی به بشریت کرده اند، کشف این حقیقت است که تصویر ذهنی همانند یک تجربه به مغز سپرده میشود.

وقتی شما تصویری را در ذهن مجسم میکنید ضمیر باطن حصول آن را قطعی تلقی میکند و با آن مانند تجربه ای مواجه میشود که پیشاپیش انجام پذیرفته است.

موفقیت، سلامتی و در مجموع همه توانایی های شما به این امر بستگی دارد که چگونه خود را در ذهنیت خود ببینید.
بسیاری از افراد به خاطر شرایط نامساعد تربیتی، تصویری ضعیف و ناتوان از خود در ذهن دارند.

 گفتن عباراتی مانند:

من عصبی هستم
کمرو و خجالتی هستم
ریاضیاتم خوب نیست
آشپزی خوب نمیدانم
اصولا دست و پا چلفتی هستم و…

همگی نمایانگر آن است که شخص دایرهٔ فعالیت خود را در ذهنش محدود ترسیم کرده است. فراموش نکنید که شما مسئول با‌ورها و معتقدات خود هستید بنابراین اگر به ناصواب بودن سخنانی که بزرگترها در دوران طفولیت به شما گفته اند یقین دارید مجبور نیستید همچنان آنها را بپذیرید. باورها و آموخته های نادرست را از ذهن خود بیرون کنید تا ذهنتان برای پذیرفتن واقعیت های تازه آماده شود.

منبع: کتاب عظمت خود را دریابید اثر وین دایر

گرداوری: پریسا مشکین پوش

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt