معجزه شکرگزاری (۶)

 در -, داستان پندآموز, داستانک

نویسنده: مریم حجتیان ( راهنمای زندگی _ life coach )

همانطور که در مقاله قبل گفتیم موضوع مهمی که در کتب فرا روانشناسی به آن پرداخته می شود ذهن کیهانی است که بر اساس قواعد و قوانین معنوی که به او داده شده است تمام اتفاقات جهان را برنامه ریزی می کند.

نمونه ای از این قوانین، قوانین هفتگانه ای هست ک در ادامه به شما می‌گوییم.

روش استفاده و کاربرد این قوانین:

تجربه ثابت کرده است با مطالعه روزانه این قوانین تکرار و تمرین و نوشتن آنان، به ذهن ناخودآگاه خود اجازه می دهید تا با نظم جهان هستی و کائنات همراه شود و باورهای ذهنی تازه ای را بیافریند.

شنبه

  • قانون دارما یا غایت حیات

قانون دارما یا قانون حیات یعنی زندگی من همتراز با قوانین کیهانی هست.

هنگامی که استعداد بی همتای خود را به خدمت به دیگران می آمیزیم، وجد و استعلای جان خویش را تجربه می کنیم که هدف غایی همه هدف هاست و راه آن کشف ضمیر برتر، تهیه فهرست از استعدادهای بی همتای خود، و خدمت به دیگران است.

جمله تاکیدی امروز

«با خود عهد می بندم با دنبال کردن گام‌های زیر، قانون دارما را به عمل خواهم آورد.»

امروز مهر و محبت الهی را که در ژرفای روحم نهفته است، خواهم پروراند. به جان درونم که هم به جسم و هم به ذهنم، روح می بخشد توجه خواهم کرد. خود را به روی سکون ژرف قلبم بیدار خواهم کرد.

آرزوها و نیات من تحت حمایت هوشمندی کائنات هست. از استعدادهای یکتای خود فهرستی تهیه خواهم کرد. آنگاه همه آنچه را که دوست دارم انجام خواهم داد و به هنگام بیان و کاربرد استعدادهای بی همتایم در راه خدمت به بشریت، گذشت زمان را از یاد خواهم برد و در زندگی خودم و دیگران فراوانی به وجود خواهم آورد.

هرروز از خود خواهم پرسید:

” چگونه می توانم خدمت کنم؟ چگونه می توانم کمک کنم؟ پاسخ به این سوال‌ها به من اجازه خواهد داد تا با عشق به هم‌نوعانم خدمت کنم.”

یکشنبه

  • قانون توانایی مطلق

منشاء هر آنچه آفریده می شودآگاهی مطلق و توانایی مطلق است که جویای تجلی از نامتجلی است. و راه آن مراقبه سرشار از سکوت، اتصال با طبیعت، و عدم داوری است.

جمله تاکیدی امروز

«عهد می بندم که با دنبال کردن گام‌های زیر، قانون توانایی مطلق را به عمل درآورم»

با سکوت روزانه و بودنِ محض، با حیطه توانایی مطلق در تماس خواهیم بود. همچنین دست کم روزی دوبار به تنهایی، تقریبا به مدت نیم ساعت صبح و نیم ساعت غروب به مراقبه سکوت خواهم نشست.

هرروز مدتی را در ارتباط با طبیعت و نظاره خاموش هوشمندی درون هر موجود زنده خواهم گذراند. خاموش به تماشای غروب آفتاب یا گوش دادن به صدای اقیانوس یا جویبار یا به بوییدن عطر گلی خواهم نشست.

با وجد و سکوتم و با ارتباط با طبیعت، از تپش حیات و جهان پیرامون درحیطه توانایی مطلق و خلاقیت نامحدود محظوظ خواهم شد. عدم داوری را تمرین خواهم کرد. روزم را با این جمله آغاز خواهم کرد که: “امروز درباره هیچ یک از آن چیزهایی که پیش می آید داوری نخواهم کرد.” و در سراسر روز به خاطر خود خواهم آورد که داوری نکنم.

دوشنبه

  • قانون بخشش

جهان هستی از طریق رد و بدل دینامیکی در حال جریان است. داد و ستد دو صورت مختلف از جریان یک انرژی مشابه در کائنات می‌باشند. اگر همان چیزی را که مایلیم بدست بیاوریم، در ابتدا ارزانی کنیم، آنگاه فراوانی و کمال جهانی را به زندگی خود راه داده ایم.

جمله تاکیدی امروز

من این قانون را با تعهد به قدم‌های زیر به مورد اجرا می‌گذارم:

هر کجا که می‌روم و هر که را که می‌بینم یک هدیه تقدیم می‌کنم. این هدیه می‌تواند یک تعریف و یا یک شاخه گل و حتی یک دعا باشد. امروز من، یک چیزی به کسی که روبرو می‌شوم تقدیم میکنم و به این طریق پروسه گردش شادی و ثروت و نعمت را در زندگی خود و دیگران به جریان می اندازم.

امروز با کمال میل تمامی هدایائی که به من پیشنهاد می‌شود را قبول می‌کنم. من از گرفتن هدایای طبیعت مانند نور خورشید و شنیدن صدای پرندگان و باران‌های بهاری و یا اولین برف زمستانی لذت می‌برم و همچنین دست و دلم برای گرفتن هدایا چه از نوع مالی و چه معنوی باز خواهد بود.

من با خود تعهد می‌کنم که ثروت را در زندگی خود از طریق داد و ستد مهمترین هدایای دنیا مانند عشق و لطف و محبت و اهمیت و مواظبت در جریان اندازم و هرزمان که فردی را میبینم برایش در سکوت آرزوی سلامتی و شادی و خوشبختی نمایم.

سه شنبه

  • قانون کارما (عمل و نتیجه آن)

اعمالی که توسط ما انجام شده قدرت بوجود آوردن انرژی مشابه ای دارند که به ما بر می‌گردند. بقول معروف هر چه که می کاریم درو می‌کنیم. در نتیجه اعمالی که باعث شادی و خوشبختی دیگران می‌شوند به همانگونه برای ما نیز شادی آفرین و سعادتمند می‌باشند.

جمله تاکیدی امروز

من این قانون را با تعهد به قدم‌های زیر به مورد اجرا می‌گذارم:

امروز من شاهد انتخابات و تصمیماتی که در هر لحظه می‌گیرم خواهم بود. ودر همان لحظه تصمیم گرفتن انتخابات، آنها را به ضمیر آگاه خویش آورده و می‌دانم که بهترین راه برای آمادگی من در هر لحظه این است که کاملا در آن لحظه حاضر و از آن آگاه باشم.

هر زمان که انتخابی می‌کنم از خود این دو سوال را می‌پرسم:

“نتایج انتخاب من چیست؟”

و

” آیا این انتخاب برای من و دیگران باعث شادی و خوشبختی می‌شود؟”

به قلب خود برای راهنمائی رجوع کرده و از احساساتی که باعث آرامش و یا نا آرامی من می‌شوند بعنوان پیغامی الهی استفاده می‌کنم. اگر احساس نا آرامی داشته، از این عمل صرفنظر کرده و نتایج آنرا از دیدگاه درون خود بررسی خواهم کرد ولی در صورتی که احساس آرامش کنم با تمام قوا به آن عمل خواهم نمود. این راهنمائی مرا قادر به گرفتن انتخابات صحیح‌تری برای خود و دیگران خواهد نمود.

چهارشنبه

  • قانون کمترین تلاش

قانون کمترین تلاش مبتنی بر این واقعیت است که هوشمندی طبیعت با سهولت، بی تقلا و به آرامی عمل می کند. اگر به جذر و مد، شکوفایی یک گل و یا حرکت ستارگان نظری بیاندازیم اثری از تقلای بیهوده در طبیعت دیده نمی شود. دنیای طبیعت دارای تعادل و ریتمی است که با هماهنگ شدن با آن می‌توان بهترین استفاده از قانون کمترین تلاش را، با به حداقل رساندن تلاش و حداکثر رساندن نتیجه نمود.

جمله تاکیدی امروز

عهد می بندم که با دنبال کردن گام‌های زیر، قانون کمترین تلاش را به عمل در خواهم آورد. پذیرش را تمرین خواهم کرد. امروز افراد و اوضاع و شرایط و موقعیت‌ها و رویدادها را همان گونه که پیش می آیند خواهم پذیرفت.

خواهم دانست که «این لحظه همان گونه است که باید باشد»، زیرا کل کائنات همان گونه است که باید باشد. با عدم ستیز بر ضد این لحظه، بر ضد کل کائنات به ستیز بر نخواهم خاست. پذیرشم کامل و تمام عیار است، امور را همان گونه که در این لحظه هستند می پذیرم، نه آن گونه که آرزو می کردم باشند.

با پذیرش امور به همان گونه که هستند، مسئولیت وضعیت خود و همه رویدادهایی را که به صورت مشکلات می بینم به عهده می گیرم. می دانم که مسئولیت یعنی ملامت نکردن هیچ کس یا هیچ چیز برای وضعیتی که دارم (از جمله خودم). این را نیز می دانم که هر مشکل مجالی است در جامه مبدل، و این هوشیاری در برابر مجال ها به من اجازه می دهد تا این لحظه را به موهبتی عظیم‌تر متحول کنم.

امروز آگاهیم در عدم تدافع استقرار خواهد یافت. نیاز به دفاع از نقطه نظرم را رها خواهم کرد. نیازی احساس نخواهم کرد تا دیگران را مجاب یا ترغیب کنم که نقطه نظرم را بپذیرند. در برابر همه نقطه نظرها گشوده خواهم ماند، و سرسختانه به هیچکدام از آنها نخواهم چسبید.

پنج شنبه

  • قانون نیت و آرزو

از نیات و آرزوهای خود کاملا آگاه باشید و با دقت و جزئیات و تجسمات و آگاهانه آنها را یادداشت کنید. نوشتن آرزوها پروسه برآورده شدن آن‌ها را تسریع می کند. اما از وابستگی به نتایج آنها بر حذر باشید چون انتظار بیهوده، باعث رنج و عذاب خواهد شد. تسلیم شوید و به نیروی جهان هستی بسپارید. رها باشید، شاد باشید و تسلیم، آنگاه صلاح هر چه باشد خواهد شد.

بهترین روش زندگی، زیستن در لحظه حال است و بقول معروف دم غنیمت است، چون اگر “دم” نباشد زندگی نخواهد بود. از لحظه حال در تمامی اعمال خود آگاه باشید و مثبت بیاندیشید تا به روش زندگی مبدل شود و زندگی شگفت انگیز خود را تجربه کنید.

جمله تاکیدی امروز

با خود عهد می بندم امروز در لحظه زندگی می کنم و برای هر آنچه که همین لحظه دارم شکرگزارم . قدردان تنفسم هستم و با تمرکز بر روی داشته هایم جاذب فراوانی و سلامتی و ثروت بیشتر هستم.

جمعه

  • قانون عدم وابستگی

با اشتیاق خود به گام نهادن در ناشناخته که حیطه تمامی امکانات است، خود را به ذهن خلاقی می سپاریم که چرخش کائنات را همنوا می سازد و راه آن عدم وابستگی، حکمت عدم یقین، و امکانات نامحدود است.

جمله تاکیدی امروز

با خود عهد می بندم با دنبال کردن گام‌های زیر، قانون عدم وابستگی را به عمل در خواهم آورد. عهد می بندم که امروز عدم وابستگی را به کاربندم. به خودم و اطرافیانم این آزادی را خواهم داد که همان گونه که هستند باشند. عقیده ام را در هیچ موردی به دیگران تحمیل نخواهم کرد. راه حل‌های را بر مشکلات تحمیل نخواهم کرد، تا از این طریق مشکلات تازه ایجاد کنم. با عدم دلبستگی در همه امور مشارکت خواهم جست.

امروز عدم یقین را به صورت بخشی بنیادی از زندگیم به کار خواهم گرفت. به دلیل اشتیاقم برای پذیرش عدم یقین، راه حل‌های خود به خود از دل مشکلات از دل آشفتگی و بی نظمی و اغتشاش بر می خیزند و پدیدار می شوند. هر چه امور نامطمئن تر به نظر برسند، احساس امنیت بیشتری خواهم کرد زیرا عدم یقین، راه من به سوی آزادی است. از طریق حکمت عدم یقین، امنیت خود را خواهم یافت.

به حیطه تمامی امکانات گام خواهم نهاد و هیجانی را انتظار خواهم کشید که وقتی در برابر بیکرانگی انتخاب‌ها گشوده بمانم می توانند رخ دهند. وقتی به حیطه تمامی امکانات گام بگذارم، شادی و ماجرا و افسون و رمز و راز زندگی را تجربه خواهم کرد.

با عشق و احتراماگر از خواندن این مقاله لذت بردید از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید. 

روی لینک زیر کلیک کنید.

 

Maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt