تعریف مزاج چیست؟

 در سلامتی, گیاهان دارویی

نویسنده: طیبه فرهانی پژوهشگر طب سنتی

چقدر با مزاج خود آشنا هستید؟

مزاج کیفیتی است حاصل ترکیب و فعل و انفعال عناصر تشکیل دهنده ی اجزاء اولیه ی همه موجودات با یکدیگر اعم از انسانها، حیوانات، گیاهان و جمادات و شامل ۹ مزاج: سرد، گرم، خشک، تر (مزاجهای ساده)، گرم وتر، گرم و خشک، سرد و تر، سرد و خشک (مزاجهای مرکب) و مزاج معتدل است.

هر فرد با هر مزاجی که متولد می شود (مزاج جبلی یا ذاتی) دارای بهترین مزاج است اما چنانچه مزاج شخص تحت تاثیر عوامل گوناگون روانی، داخلی و نیز خارجی، از جمله اعراض نفسانی و حالات روانی، سن، جنسیت، فصل، مکان زندگی و سایر موارد تغییر کند، دچار سوء مزاج (مزاج عارضی) می شود.

 

مثلا وقتی گفته می شود فردی دارای سوء مزاج صفراوی است یعنی گرمی و خشکی در بدن او به علتهای مختلف غلبه پیدا کرده است و یا برای فرد سوداوی (غلبه سردی و خشکی)، بلغمی (غلبه سردی و تری) و دموی (غلبه گرمی و تری) نیز همین گونه است.

در چنین شرایطی لازم است اصلاح مزاج صورت گیرد و در صورت شدت غلبه ی سوء مزاج،  باید علاوه بر اصلاح مزاج درمان بر اساس طب سنتی و با استفاده از مواد طبیعی، گیاهی و یا حیوانی انجام شود.

 

طیبه فرهانیدکترای بیولوژی و پژوهشگر طب سنتی

farhani_tayyebeh 

 

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt