چرا بیشتر بهتر است؟

 در خودپروری, روانشناسی

بیشتر، بهتر است يکی از بیماری های قرن بیستم است که

می تواند شما را از مسیر دسترسی به حیطه توانایی مطلق منحرف کند.

آیا زندگی روزانه شما هم متاثر از این عقیده است؟

آیا در عقیده: بیشتر، بهتر است، صلح و آرامش یافت می شود؟

جستجو برای بیشتر، زندگی آدمی را به سخنکوشی و جانفشانی محدود میکند و لذت از زندگی را ناممکن می سازد. آیا تا به حال با موقعیتی رو به رو بوده اید که ناگزیر به پذیرش این اعتقاد باشید؟ اگر انرژی فراوانی را در جهت این اعتقاد که بیشتر، بهتر است صرف کنید، جلوگیری از این نیروی فزاینده برایتان دشوار خواهد بود.

باید بدانید که آیا این اعتقاد محور و شالوده زندگی شماست. اگر حس میکنید که برای کسب خشنودی و رضایت خاطرتان باید مدام مشغول و درگیر باشید، بیش از درآمد معمول پول به جیب بزنید، برای اثبات ارزشمندی خویش ترفیع بگیرید، از هر چیز بیشتر داشته باشید، تردید نکنید که به عقیده : «بیشتر، بهتر است» وابسته اید.

برای تغيير این وضعیت باید این واقعیت را مد نظر داشته باشید که شما برای آزاد زیستن به چیزی دیگر نیاز ندارید و آنگاه تمایلات نفسانی خود را برای کسب مال و دارای ی بیشتر و مقام والاتر مهار کنید.

 

بیشتر، بهتر است ما را منحصرا در قلمرو جهان مادی نگه می دارد و اجازه نمی دهد که وجود معنوی ما در زندگی روزمره مان ظاهر شود.

در چنین شرایطی نیروی درونی ما تنها بر مال و منال و تملک و مقام هدایا، جوایز و تاییدنامه ها متمرکز می شود.

شماری از مردم وقتی خود را در دستیابی به اشیاء و اموال بیشتر ناتوان می یابند، احساس گناه و شرمساری میکنند، به ملامت خویش می پردازند و خود را سست و تنبل و بی ارزش و غیر مسئول می انگارند. این بازی را در سال های نخستين حیات به ما آموختند؛ در بدو ورود به مدرسه یاد گرفتیم که خواستار نمره های بالاتر باشیم، آنگاه در طلب دانشنامه های بیشتر و عناوین زیاد تر کوشیدیم، غافل از این که در این مسیر صلح و آرامش یافت نمی شود.

( صلح و آرامش را با ترفندی به نام رقابت بهتر است از ما ربوده اند)

برای تغییر این وضعیت باید با وقوف به این حقیقت که برای آزاد زیستن به چیزی دیگر نیاز ندارید، تمایل خود را برای تعقیب بیشتر مهار کنید. این وضعیت نشان می دهد که وجود معنوی تان شما را فرا میخواند.

اوریپیدز قرنها پیش گفت:

«خوب ها و عاقل ها زندگی آرامی را تجربه میکنند» قرار دادن کلمه «بیشتر» در صدر این فهرست بدان معنا نیست که جستجو برای بیشتر به طور ذاتي امری بد و نامطلوب است.

صرفا باید مراقب باشید که حرص و آز و طمع، صلح و صفا و هماهنگی را که برای دستیابی به قدرت معنوی خویش بدان نیاز دارید از شما سلب نکند.

برای این که در صلح و آرامش زندگی را سپری کنید نباید از تلاش و تکاپو دست بشویید؛ می توانید اعتقاد بیشتر، بهتر است را کنار بگذارید و آرامش باطنی را که برای پذیرفته شدن به بیشتر نیاز ندارد به جای آن بنشانید.

شما اعتقادهای خويش را از زنجیره بی انتهای نیاکان خویش که طی نسل ها قربانی شده اند دریافت کرده اید. اکنون وقت آن فرا رسیده که ذهن خود را که آکنده از غبار سده هاست، از این غبارها بپیرایید. با زدودن اعتقادهای کهنه از ذهن، جا باز کنید تا نوعی دیگر از انرژی که به جای ایجاد آشفتگی و خشونت، شما را به سوى صلح و صفا هدایت میکند در آن ذخیره شود.

 

 

 

رهنمودهایی برای رهایی از عقیده بیشتر، بهتر است

● کارها را ساده کنید، کارها را ساده کنید،کارها را ساده کنید

هرچه عبارت فوق را تکرار کنم باز هم در اجرای آن خود را ناتوان می یایم. با دقت ببينید که تا چه اندازه نیروی زندگيتان را در طلب آنچه نیازمندش نیستید و یا نمی خواهید صرف می کنید.

گاه و بیگاه اوقاتی را به تمرین در این زمینه اختصاص داده و به آنچه نیاز ندارید «نه» بگویید.

یک «نه» بسیار محکم و نیرومند. برای مثال بگویید : «نه، من نسبت به این موضوع بی تفاوت خواهم بود».

به جای این که در طلب بیشتر باشید، اوقاتی را به بازی با بچه ها اختصاص دهید. به جای این که در طلب چیزی دیگر جانفشانی کنید، کتاب مقدس را به دست گیرید و چند آیه آن را بخوانید.

به جای این که از رقبا جلو بيفتید، اوقاتی را به قدم زدن در کنار رودخانه سپری کنید.

وقتی نیرویی را که پیش از این در طلب بیشتر به کار می بردید آزاد کنید و خود را از قید و بند عطش دستیابی به بیشتر رها نمایید، به جای این که مدام در تب و تاب و زحمت و مرارت باشید، از حضور خویش در عالم هستی لذت خواهید برد. این است مفهوم آزادی : توانایی برای حضور بی قید و شرط در پهنه هستی و مقاومت در برابر حرص و طمع برای گردآوری دستاوردهای بیشتر.
هنگام تمرین ساده کردن کارها به این کشف بزرگ نایل خواهيد آمد که بسیاری از چیزها از قبیل پول که پیش از این به شدت در جستجویش بودید آزادانه و بدون تلاش و تکاپو و یا جستجو به زندگیتان راه پیدا می کند. کمتر، بیشتر است که یکی از نکته های شگفت عالم هستی است، ماهیتی دوگانه و متناقص دارد.

 

به طور مداوم لحظه هایی را به تفکر و تعمق در سکوت اختصاص دهید

این لحظه ها را در بر.نامه روزانه خود بسیار مهم و حياتي تلقى کنيد. تمرین های آرامش مراقبه (مدیتیشن) و دعا و نیایش در محیطی ساکت شما را به خدا مرتبط میگند. ميخاییل آیوانهو در کتابش زیر عنوان: «راز نور» توصيف زیبا و ماندگاری از این روند دایمی به دست میدهد. وی میگويد:

«هرکجا که محدودیتی در آن یافت نمی شود؛ مکانی که بی نهایت و ابدی و جاودانه است، خدا در آنجا حضور دارد».

این لحظه های سرشار از مراقبه و وحى و الهام شما را از جستجو برای بیشتر باز میدارد. به این حقیقت واقف می شوید که هر آنچه را که برای یک زندگی لبریز از خير و برکت و عشق و صلح و صفا نیازمندش هستید، پیشاپیش در اختیار دارید. این هشیاری در طول روز بر تمام اعمال و رفتارتان حاكم و مسلط خواهد شد.

● گفتن عبارت : «من از آن میگذرم» را تمرین کنید

هرگاه هنگام جستجو برای کسب بیشتر احساس فشار کرديد، با خود بگویید : «من از آن میگذرم». با اظهار این چند کلمه ساده فشار حرص و زیاده طلبی در وجودتان فروکش میکند و یک آزادی باطنی بر شما مسلط میشود. این فضای باطنی برای ظهور وجود عالی و متعالی شما همواره در دسترستان است.

 

● به دل طبیعت پناه ببرید

طبیعت درمان دردها و نارسایی ها است. برای حضور در جنگل، کوه پیمایی، قدم زدن در مزارع و یا کنار دريا اوقاتی را در نظر بگیرید. بودن در طبیعت راهی مؤثر برای گریز از بیماری زیاده طلبی است. در فصل تابستان، شبی را به اتفاق اعضای خانواده و پا به تنهایی در فضای باز و در زیر آسمان بخوابيد.

وقتى سر بر بالين میگذارید به ماه و ستاره ها نظر افکنید و خود را در میان شکوه و جلال كواكب و کهکشانها حس کنید. تضمین میکنم که با پیروی از این رهنمود ساده دیدگاه تازهای از زندگی به دست خواهید آورد؛ زیبایی طبیعت را خواهید ستود و بر این اعتقاد که گردآوری اموال و اشیاء بیشتر انسان را کامل و بی نیاز میکند خط بطلان خواهید کشید.

به رهنمودهای فوق عبارت:

«زندگی ساده، مطهر و مقدس است»

را نیز اضافه کنید.

شما می توانید مدیر عامل یک شرکت بزرگ باشید، خانه ای پر جنب و جوش و پر هزینه را سرپرستی کنید، در مقام مامور خرید مدام به کشورهای خارجی سفر کنید، در مقام پزشک ارشد، در بیمارستانی بزرگ و مشهور انجام وظیفه کنید، در یک مرکز خرید بزرگ و برزرق و برق مغازه دار باشید و در عین حال یک زندگی سرشار از تقدس و پرهیزکاری را تجربه کنید.

این هشیاری باطني مانع از آن می شود که آهنگ :

«بیشتر، بهتر است» در گوش شما زمزمه کند. به جای آن عبارت : «صلح و آرامش بهتر است» را با نوایی دلنشین و لحنی دلپذیر خواهید شنید.

 

کتاب: وجود متعالی انسان اثر وین دایر

گردآوری: پریسا مشکین پوش

 


اگر از خواندن این مقاله لذت بردید از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید. 

روی لینک زیر کلیک کنید. 

 

Maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt