خودباوری چگونه شکل می گیرد؟

 در خودپروری, روانشناسی

روزی کشاورزی در مزرعه خود کدو تنبل کاشته بود. موقعی که کدوها در حال نمو بودند، کشاورز ضمن سرکشی خود از مزرعه متوجه یک تنگ شیشه ای می شود که احتمالا توسط رهگذری به مزرعه پرتاب شده بود.کشاورز برای کسب تجربه، کدو تنبل بسیار کوچکی را با احتیاط هر چه تمام، طوری که ساقه نرم آن آسیب نبیند، به درون تنگ فرو میکند.

ماها بعد، موقعی که مزرعه به بار نشسته بود و آماده برداشت محصول بود، کشاورز ضمن یکی از سرکشی های دوره ای خود از مزرعه مجددا به تنگ شیشه ای برمی خورد این بار، تنگ

شیشه ای کاملا پر از کدو تنبل شده بود که کشاورز با دست خود آن را به درون تنگ شیشه ای هل داده بود.

کدو تنبل های مشابه کاملا رشد کرده و بزرگ شده بودند، اما کدو تنبل درون تنگ شیشه ای نتوانسته بود بیش از محدوده زندان شیشه ای خود رشد کند.

کدو تنبل درون تنگ شیشه ای شکل و شمایل دقیق درون شیشه را به خود گرفته بود.

نکته: «ابراهام مازلو» روانشناس انسانگرا، برای نخستین بار مدل سلسله مراتب نیازهای انسان را پایه گذاری کرد.

هر انسانی در زندگی خود بر اساس نیازهایی انگیخته و تحریک میگردد که عمده ترین

آنها به منظور حفظ حیات صورت می پذیرد.

ابراهام مازلو معتقد است که انسانها باید نخست نیازهای بنیادین خود را ارضا و برآورده کنند تا انگیزه برای تکامل به نیازهای والاتر در وجودشان شکل گرفته و به آنها علاقمند گردند.

سلسله مراتب نیازهای انسان به قرار ذیل می باشد.

۱.نیازهای زیستی و فیزیولوژیکی: نیاز به اکسیژن، غذا، آب، سرپناه «مسکن»، گرما، روابط جنسی، خواب و پوشاک
۲.نیازهای امنیتی: ایمنی در برابر عوامل طبیعی «زلزله، طوفان» امنیت «امنیت اجتماعی، مالی، شغلی، غیره» نظم، قانون، محدودیت ها و ثبات
۳.نیازهای عشقی و تعلق پذیری: کارگروهی، خانواده، روابط با دیگران، غرور، گریز از تردشدگی، عشق ورزی دیگران به فرد و بالعکس.
۴.نیازهای تاییدی و احترامی: عزت نفس، موفقیت، مهارت استقلال، سلطه گری، اعتبار، شهرت، قدر و منزلت، نفوذ و اعتماد به نفس
۵.نیازهای شناختی و معرفتی: علم، دانش و مفهوم
۶.نیازهای زیبایی شناسی: ارزش نهادن وجستجوی زیبایی، هماهنگی، توازن و تقارن، تناسب و نظم
۷.نیاز خود شکوفایی «خودیابی» : پی بردن به استعدادهای نهانی و بالقوه، تکامل فردی، عدالت خواهی، شناخت ماهیت خویشتن، انگیزه برای دستیابی به اوج قابلیت های خویش
۸. نیازهای متعالی: کمک به دیگران برای دست یابی به مرتبه خود شکوفایی، نیازهای معنوی

نیاز به رشد و تکامل و بروز و ظهور استعدادهای خدادادی و استفاده از آنها در راستای خیر چیزی است که سعادت و خوشبختی نهایی را برای انسان به ارمغان می آورد و بدون تحقق این مهم زندگی در سراشیب رکورد و سقوط قرار می گیرد. اما باید توجه داشت:

۱.انسان، کشاورز و پرورش دهنده خویش است و بیشترین سهم و مسئولیت را در این زمینه دارد آینده شما به خیلی چیزها بستگی دارد: ولی بیش از همه به خود شما بستگی دارد.
۲.باورها و عقایدمان ظرفی است که در آن قرار گرفته و رشد میکنیم. هر مقدار باورهای متعالی تر و بزرگتری داشته باشیم به همان اندازه به خودمان اجازه می دهیم ظرفیتهای بیشتری از ابعاد انسانی مان را رشد و شکوفا کنیم

منبع:

کتاب: عظمت خود را دریابید

اثر: وین دایر

گردآوری: پریسا مشکین پوش

 

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt