اول یک انسان هستم ، بَعد یک روانشناس

 در خودپروری, روانشناسی

 

متخصص پوست ومو می تواند تاس باشد، چشم پزشک می تواند عینک به چشم داشته باشد، دندان پزشک می تواند در حین انجام کار خود سوت بزند، معلم می تواند برای جلب توجه دانش آموز گچ پرتاب کند، مهندس می تواند با یک لگد محکم به ماشین تو ضربه بزند اما من یک روانشناسم هر یک از این کارها باعث می شود قضاوتم کنند و بگویند تمام روانشناسها خودشان مشکل دارند.!

من حتی حق ندارم استرس داشته باشم حتی وقتی که برای اولین بار برای دویست نفر قرار هست صحبت کنم!!!

✅انسان هستم ، بَعد یک روانشناس

همین دیشب بود دریک جمع خانوادگی، برادرزاده ام را با یک اسم طنز صدا کردم همان کاری که تا چند وقت پیش هم انجام می دادم، ولی این بار چیزی شنیدم که چند وقت است برای من مثل یک لباس شده که به زور به تن آدم کرده باشند، تنگ است و نمی گذارد راحت بنشینم، راحت از سر میز میوه بردارم تنگ تنگ است.
تا قبل از این همه چیز خوب بود می توانستم وقتی با مادرم به مشکل خوردم جاروجنجال راه بیندازم و یا یک گوشه ای بنشینم وگریه کنم، می توانستم وقتی قفل اتاق خراب بود و در بسته نمی شد چندین بار در را محکم بکوبم تا حرصم خالی شود.

ولی الان حق ندارم سربه سر برادرزاده بزارم و یا وقتی با مادرم به مشکل میخورم گریه کنم باید حتما از مهارتهای ارتباطی استفاده کنم.
وقتی شخصی مرا عصبانی می کند نباید جوابش را بدهم باید چند نفس عمیق بکشم و لبخند بزنم و خشمم را مهار کنم.البته اجازه هم ندارم به همسر و پسرانم از گل بالاتر بگم. الان باید دائما نگران این باشم که نکند وقتی دارم با یک آهنگ لب خوانی می کنم کسی مرا ببیند، اگر کودکی در دور و اطراف من شیطنت کرد اخم نکنم، چون این بار صد برابر بیشتر از قبل مرا قضاوت خواهند کرد این بار نه به عنوان یک انسان بلکه به عنوان یک روانشناس.

 

✅انسان هستم ، بَعد یک روانشناس

قبل از این وقتی تو یک رابطه دوستانه بودم می تونستم قهر کنم یا حتی لج کنم می تونستم در بازیهای گروهی جِر بزنم و از بازی بیرون بروم اما الان..

دوستم می پرسید مگر میشود روانشناس ها وارد یک رابطه دوستانه غلط بشوند؟

مگر می شود رابطه دوستانه یک روانشناس به هم بخورد؟

انگار که ما از جنس انسان نیستیم.

✅انسان هستم ، بَعد یک روانشناس

از وقتی که روانشناس شدم انگار از یک جهان دیگه اومدم و احساسات و عواطف ندارم و نیازهای من با نیازهای مابقی انسان ها تفاوت دارد.

روانشناسان نیز انسان هایی هستند مثل شما⁦♥️⁩

منبع:ناشناس

گردآوری:

نیلوفر ابراهیمی | عضو انجمن روانشناسان ایران
🔅آموزش و ارتقا سلامت روان🔅

اینستا:

niloofar_ebrahimi.ir@

وبسایت:

www.niloofar-ebrahimi.ir

تلگرام:

Telegram (http://telegram.me/ravan_teach)

🔴Training and promoting mental health🔴
هدف: آموزش و ارتقا سلامت روان
کانال کنکور 😉💪
konkor_top@
ارتباط با ما
ravan_teacher@

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt