اندیشه همه چیز است

 در خودپروری, روانشناسی

نود و نه درصد وجود آدمی را نمی‌توان دید، بویید، یا شکلی بر آن قائل شد.

 

این مجموعه، عاجز است زیرا مفهوم آن به عظمت و گستردگی جهان و کائنات است و تنها می‌توان آن را اندیشه، تصاویر ذهنی، تجسم و احساس نامید.

نظام و قواعد در این بخش از حیات به کلی متفاوت است. نود و نه درصد وجود ما که اندیشه است در یک درصد جسم محبوس مانده و ما بیشتر انرژی خود را در این یک درصد صرف می‌کنیم

تا با حواس ماده خود به یکدیگر بنگریم و جهان هستی و رویداد را تجربه کنیم.

مجموعه رویدادهایی که در گذشته، حال و آینده تجربه می کنید در قلمرو فکر است.

آنچه بین شما و همسر و فرزندان و آشنایانتان رابطه ایجاد می‌کند فکر است. حرص و تملک گرایی و اشتیاق برای تصاحب اشیا و اموال نیز فقط در حیطهٔ اندیشه است.

بدیهی است که شما نمی‌توانید یک انگشتر الماس و یا یک خانه باشید. حتی نمی‌توانید آنها را تصاحب کنید. بنابراین تنها در چارچوب ذهنی خود قادرید به تجربهٔ آنها بپردازید.

بنابراین هر زمان از فکر به آن ها منحرف شویم،آن اشیا هم محروم می شوند.

 

بزرگترین غدهٔ جنسی در بدن انسان مغز است.

تمام احساسات شهوانی نتیجهٔ اندیشه و تجسمات ذهنی است.

به عبارت دیگر رقص زندگی تنها نتیجهٔ یک اندیشه است. قانون علت و معلول که بر زندگی مادی ما حاکم است در قلمرو اندیشه نمی گنجد.

مثلاً اگر شما در شیکاگو هستید و میل دارید به افغانستان سفر کنید،نیازی نیست که سوار بر هواپیما شوید و به آنجا بروید. بلکه کافی است که از خودروی تفکر و اندیشه و تجسم استفاده کنید و با یک چشم به هم زدن به آنجا برسید.

به بیان ساده تر در دنیای اندیشه میتوانید همه چیز باشید،هر کاری بکنید و به هر جایی بروید.

اندیشه یک انرژی بیکران و پایدار است.

ذات و جوهر شما قبل از آنکه گام در این جهان بگذارید وجود داشته و پیکرتان برای مدتی منزلگاه آن شده است.

بی‌تردید با زوال این جسم مادی،اندیشه مانند گذشته به زندگی خود ادامه خواهد داد.

عمر و سن و سال صرفاً متعلق به جهان فیزیکی است و در واقع نمی‌توان برای روح، اندیشه، الوهیت و احساس، سنی قائل شد.

هر هفت سال سلول های جدیدی جایگزین سلول های قدیمی در بدن شما می شوند

بنابراین هفت سال پیش شما جسم دیگری را در اختیار داشتید و به همین ترتیب در طول عمر اندیشهٔ شما قالب های فیزیکی متفاوتی را اشغال می کند.

کالبد انسان تغییر می کند،پیر و فرسوده می شود و می میرد اما فکر که منشاء آن ابدیت است پس از زوال جسم مادی به ابدیت باز می‌گردد و به حیات خود ادامه می دهد.

منبع:

کتاب: عظمت خود را دریابید

اثر: وین دایر

 


اگر از خواندن این مقاله لذت بردید از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید.

روی لینک زیر کلیک کنید.

 

Maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt