خصوصیات ترتیب تولد فرزندی

 در تربیتی, روانشناسی

خصوصیات ترتیب تولد فرزندی طبق نظریه آدلر👇

💢فرزند اول

✅این کودکان چون کانون توجه هستند.تا زمان تولد فرزند دوم وجود شاد و امنی دارند

✅چون با پدیدار شدن فرزند دوم محبت والدین کاهش میابد و دیگر آن کانون توجه نیستند مسبب را فرزند دوم میدانند و ممکن است از او متنفر شوند.

✅تمام فرزندان اول تغییر جایگاه خود را در خانواده حس میکنند اما آنها که بیشتر نازپرورده بار آمده اند و همچنین آنها که فاصله سنی کمتری با فرزند دوم دارند.بیشتر لطمه میخورند.

✅فرزندان اول اغلب به گذشته گرایش دارند.حسرت گذشته را میخورند و به آینده بدبین هستند.

✅اغلب نقش مربی.معلم.ناظر و رهبر را ایفا میکنند

✅چون والدین از آنها توقع دارند از فرزندان کوچکتر مراقبت کنند.این تجربیات آنها را قادر میسازد از لحاظ عقلانی نسبت به فرزندان کوچکتر پخته تر شوند

✅علاقه زیادی به نظم و اقتدار دارند

✅وظیفه شناس.دقیق.محافظه کار میشوند

💢فرزندان دوم

✅هرگز جایگاه قدرتی را که فرزندان اول اشغال کرده بودند تجربه نمیکنند.و در صورت آمدن فرزند دوم دیگر احساس عزلی که فرزند اول داشت را تجربه نمیکنند

✅فرزندان دوم تازگی فرزند اول را برای والدین ندارند.بنابراین والدین با ارامش بیشتری به او رسیدگی میکنند

✅فرزندان دوم از همان اول خواهر یا برادر خود را به عنوان پیشتاز دارند.

✅فرزندان دوم خوشبین تر هستند.و احتمالا رقابت جو و جاه طلب هستند

💢فرزند آخر

✅هرگز با ضربه عزل فرزندی رو به رو نخواهد شد

✅با سرعت زیادی رشد میکند

✅معمولا در بزرگسالی دست به هرکاری بزند موفقیت زیادی کسب میکند

✅در صورتی که نازپروده بار آمده باشد وابسته بزرگترها میشود

💢تک فرزند

✅هرگز جایگاه برتر و قدرتی را که در خانواده دارند از دست نمیدهند

✅کانون توجه باقی میمانند

✅اغلب زود پخته میشوند و رفتار و نگرش های بزرگسالان را نشان میدهند

✅اگر در زمینه های خارج از خانواده توانایی های انها مورد توجه و تایید قرار نگیرد احساس ناامیدی میکنند.

#ترتیب_تولد

منبع:
نظریه های شخصیت.دوان پی.شولتز.مترجم یحیی سید محمدی.

گردآوری:

Dr_niloofar_ebrahimi@

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt