مشکلی به نام شکست

 در داستان پندآموز, داستانک

⭕️ممکن است در هر یک از مراحل زندگی به نقطه ای برسید که بگویید:« اوه خدای بزرگ هر چه رشته بودم پنبه شده حالا چه کنم؟ »

و پاسخ این است:« فقط روش خود را تغییر دهید، راه دیگری را انتخاب کنید.»

شاید بگویید:« خیلی خوب اگر آن راه هم به مقصد نرسد چه کنم؟»

مسلم است باز هم روش دیگری را در پیش گیرید.

اگر بازهم نتوانستید به مقصد برسید روش بعدی را انتخاب کنید. ولی آخر چقدر؟

آنقدر روشهای گوناگون را امتحان کنید، آنقدر نحوه کار خود را تغییر دهید تا بالاخره شما را موفق کند.

⭕️بزرگترین گرفتاری مردم زمانه این است که نمی توانند پاسخ منفی را تحمل کنند. برای موفقیت باید بدانید که اگر دست رد به سینه شما گذاشتند چگونه خود را سازگار کنید. باید قدرت پاسخ های منفی را خنثی کنید.

اگر بتوانید پنج یا شش « نه » را تحمل کنید.

آنوقت قادرید ثروتمند شوید و میتوانید زندگی دیگران نیز تغییر دهید. ولی افراد غالبا نمی دانند چگونه از پس حتی سه جواب « نه » بر بیایند.

⭕️اگر ورشکسته شوید احتمالا دلیلش آن است که نتوانسته اید بر دلسردی های خود غلبه کنید. ممکن است بگویید: خوب من ورشکسته شدم ناچار دلسرد شدم اما من برعکس فکر میکنم، اگر به قدر کافی بر دلسردی های خود غلبه کرده بودید، ورشکسته نمی شدید بلکه ثروتمند می شدید.

⭕️آیا تا کنون کرده اید مردم، زمانی که موفق می شوند مهمانی میگیرند و زمانی که شکست میخورند به فکر فرو میروند. کسی که بارها به فکر فرو رود بزرگترین موفقیت ها را به دست خواهد آورد. پس به خاطر داشته باشید که شکست وجود ندارد. اگر در راه رسیدن به چیزی، روشی که در پیش گرفته اید موثر نبوده، مسلما از آن چیزی خواهید آموخت که شما را در راه رسیدن به مقصد یاری میکند و هرچه بیشتر بیاموزید مسلما موفق تر خواهید بود.

⭕️چند بار به زمین خورده اید تا توانستید راه رفتن را بیاموزید؟ چقدر طول کشید تا بالاخره اولین گام استوار را بر روی زمین قرار دادید؟ فرزند من ماه ها تلاش کرد تا بالاخره توانست راه برود. فرمول جادویی موفقیت همین است. تمام کودکان جهان بالاخره راه رفتن می آموزند، اما بزرگسالان چنین روشی در پیش نمی گیرند.
بزرگسالان شکست را حتمی و محتوم می دانند. بنابراین اگر برای رسیدن به هدفی شکست بخورند، تنها ممکن است یک یا دو بار روش دیگری را امتحان کنند.
کمتر کسی هست که پیش از این بر رسیدن به هدف اصرار بورزد. آنها خیلی زود اهداف خود را رها میکنند. دیگر ورزش نمی کنند، شغل خود را رها میکنند، همسر خود را طلاق میدهند… فقط به این دلیل که دیگر ناراحتی را تحمل نمی کنند.

سرنوشت ما بسته به این است که با ناکامی های زندگی چطور برخورد میکنیم.
اغلب اوقات چیزی که در کوتاه مدت « غیرممکن » به نظر میرسد اگر پایمردی کنید در دراز مدت « ممکن » خواهد شد.

کتاب: شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

نویسنده: مسعود لعلی

گردآوری: پریسا مشکین پوش

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt