زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهند.(۶)

 در داستان پندآموز, داستانک

من امنیت خود را با حقیقت فرآیند زندگی فراهم می آورم.

اگر چیزها در حال رخ دادن است و احساس میکنید نسبت به آنها اختیاری ندارید به سرعت راجع به آن یک نظر مثبت بیان کنید. آن را هرچه بیشتر نزد خود بیان کنید تا از آن فضای کوچک و محدود خلاص شوید وقتی در مورد مسائلی احساس خوب ندارید باید با خود بگویید «خوبه همه چیز خوبه همه چیز روبه راهه و هرگاه احساس کردید که باید اختیار آن را در دست بگیرید میتوانید بگویید من به فرآیند زندگی اعتماد دارم وقتی زمین لرزه یا هر بلای طبیعی دیگری اتفاق میافتد باید با خود بگویید من موافقم با زمین و هر چه کرده موافقم. در این حالت هر چیزی که اتفاق می افتد خوب است زیرا شما با جریان زندگی در تفاهم و توافق بوده اید.

آنچه تاکنون در اختیار داشته اید جریان اندیشه
شماست این اندیشه که هم اکنون نیز به آن فکر میکنید
کاملا در اختیار شماست.

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

ارتباط ترانه عشق است.

ارتباط محبت آمیز یکی از لذت بخش ترین و قدرتمندترین اتفاقات برای مردم است ولی در این فضا چه چیزی به دست می آورم؟ کارهای زیادی برای خود انجام داده ام، تعدادی کتاب خوانده ام و اصولی از زندگی را از قبیل «آنچه میاندیشم و میگویم از من منتشر میشود جهان پاسخ میدهد و دوباره به سوی من باز میگردد را دریافته ام پس شروع میکنم به کمک خواستن و مشاهده اعمال خودم در ضمن اجازه میدهم تا این فضا بدون هیچ قضاوت و انتظاری به دیگران نگاه کند پس فراهم کردن مقدمات یک پیشرفته بزرگ در ارتباطی محبت آمیز را آغاز میکنم ،حال چه چیزی را باور کنم؟ چه چیزی را احساس کنم؟ چگونه واکنش نشان دهم؟ و چگونه میتوانم بیشتر عشق بورزم؟ پس به جهان میگویم به من عشق را بیاموز.

چیزی برای انجام دادن نیست ولی برای شناختن هست.

_____

منبع: کتاب زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهند.

نویسنده: لوئیز هی

_________

اگر به بخش داستانک علاقه مندید، از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید.

روی لینک زیر کلیک کنید:

زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهند(۵)

maahkhatoon97

 

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt