حسادت

 در داستان پندآموز, داستانک

مردی ثروتمند غلامی خرید. او با این غلام مانند یک اقا رفتار می کرد و تمام وسایل آسایش و راحتی او را مهیا کرده بود. غلام می دید مرد ثروتمند همیشه ناراحت و غمگین است. یک شب مرد ثروتمند با غلام خود درددل کرد گفت.« من حاضرم تو را آزاد کنم و سرمایه ای هم به تو بدهم؛ به این شرط که قولی به من بدهی.»
غلام گفت:« شما ولی نعمت من هستید! هر چه بگویید انجام می دهم.»

مرد ثروتمند گفت:« باید قول بدهی هر وقت از تو خواستم، سر مرا از تنم جدا کنی.» غلام که هم تعجب کرده بود و هم ترسیده بود، اول قبول نکرد؛ اما مردثروتمند پذیرفت. یک شب مرد غلام را صدا کرد و کارد تیزی به او داد و او را به پشت بام همسایه ی خود برد، آن جا خوابید و کیسه ی پولی به غلام داد و گفت:« حالا سرم را از تنم جدا کن.»
غلام که راضی به این کار نبود، گفت:« چرا باید این کار را بکنم؟»

مرد گفت:« زندگی و وضع من از همسایه ام بهتر بود، اما حالا پیش افتاده و وضعش از من بهتر است. نمی توانم تحمل کنم. اگر تو مرا بکشی و سر مرا روی پشت بام همسایه ام پیدا کنند، قتل من به گردن او می افتد.»

غلام با خودش گفت:« حالا که تو چنین مرد احمقی هستی چرا این کار را نکنم؟» او را کشت و پول را برداشت و رفت. خبر همه جا پخش شد. همسایه ی مقتول را به زندان بردند. اما بعد به این نتیجه رسیدند که اگر این فرد قاتل باشد روی پشت بام خانه ی خودش کسی را نمی کشد. از آن طرف غلام هم وجدانش ناراحت بود. آمد و تمام ماجرا را برای قاضی تعریف کرد. قاضی وقتی قضیه را شنید، دستور داد غلام و مرد همسایه را آزاد کنند.

 

نکته:

حسادت از تلخ ترین حالات روحی منفی است که هر کس در زندگی آن را تجربه می کند. فرد حسود با منقلب شدن و تغییر وضعیت درونش در مقایسه با دیگران، احساسات منفی مختلفی چون حقارت، رنج، اندوه، یاس و کینه را در خود می پروراند. نکته ی مهم درباره ی حسادت این است که هر چند این احساس می تواند به شکل غبطه( حسادت مثبت) منبع انگیزش و الهام شود، به صورتی که فرد را به سمت ایجاد تغییرات فردی و پیشرفت در زندگی سوق دهد؛ اما در صورت عدم کنترل تولید خشم و کینه می کند.

در این مرحله فرد حسود برانگیخته می شود و دست به اقدامات تخریبی و تقابلی نسبت به منبعی می زند که حسادت او را برانگیخته است.

شاعر ژرف نگر، سعدی، با بیانی عمیق می سراید:

بمیر تا برهی ای حسود کاین رنجی است
کز مشقت آن جز به مرگ نتوان رست

 

گردآوری: پریسا مشکین پوش

Maahkhatoon97

 

اگر به بخش داستانک پندآموز علاقمند هستید از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید.

روی لینک زیر کلیک کنید.

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt