معجزه شکرگزاری (١۴)

نویسنده: مریم حجتیان ( راهنمای زندگی _ life coach )   همانطور که در مقاله هفته‌ی گذشته خواندیم خوب است در نظر بگیرید، زمانی که جدالی بزرگ صورت می گیرد، اتفاق ناخوشایندی می‌افتد، اخراجی در [...]

معجزه شکرگزاری (۱۲)

نویسنده: مریم حجتیان ( راهنمای زندگی _ life coach )   همانطور که در مقاله هفته پیش خواندیم: گاهی ممکن است فردی در زندگی شما ماه‌ها و سال‌ها حضور داشته است ولی به شکل اتفاقی از هم دور شده اید [...]

معجزه شکرگزاری(۴)

نویسنده: مریم حجتیان ( راهنمای زندگی _ life coach ) معجزه شکرگزاری و آغاز آن در زندگی رسیدن به تاثیرات و معجزات شکرگزاری مراحلی دارد. البته شرح کامل مراحل آن خارج از محدوده این مقاله است، اما سعی [...]

شفا با کمک صدا درمانی (بخش اول)

شفا با کمک صدا درمانی (بخش اول) با کمک فرکانس‌های مختلف صوتی می‌توان به برخی از مشکلات جسمی و همینطور مشکلات روحی، برای همیشه فائق آمد. تحقیقات علمی هم این درمان را کاملا اثبات کرده‌اند. در این [...]