فتحیه

فتحیه ترکیبی از جنگلهای زیبا با حیات وحشی جذاب، دریاها و سواحل خارق العاده و چشم نواز و همچنین شهری کوچک و زیبا همراه با بازار هایی سنتی و مردمی میهمان نواز است. فتحیه در جنوب غرب ترکیه و یکی از [...]