عروسی درخت نارنج

درخت نارنج درختی پرفایده و ارزشمند میباشد. چرا که عطر شکوفه هایش در ماه اردیبهشت مست کننده و مدهوش کننده می باشد. در اردیبهشت ماه در جای جای فضای شهر شیراز عطر گل بهار نارنج مشام عابرین را نوازش [...]