سیاهمزگی

جاده شمال با آسمان آبی و ابرهای پراکنده سفید و با باران های گاه و بیگاهش، عطر و بوی دلنشین و هوای دلپذیرش ،میتواند به یک خاطره خوب در ذهن هر مسافری که به شمال سفر میکند. تبدیل شود. در این مطلب [...]