چگونه روابط خود را بهبود ببخشیم؟

در اینجا، چهار روش برای بهبود روابط‌تان ارائه می‌دهیم که شاید تأثیر مستقیم و مثبت روی طرز فکرتان داشته باشند. گوش دادن همدلانه آیا تا به حال متوجه شده‌اید که عده‌ای هنگام گفت و گو با دقت به [...]

کنترل و مدیریت احساسات

راهکارهایی وجود دارد که شما می‌توانید انجام دهید و مهارت خودتنظیمی خویش را تقویت کنید. چند تا از این راهکارها عبارت اند: ١. آگاهی خودت را در مورد احساسات و عواطف خویش و نحوه ی واکنش نشان دادن به [...]

چگونگی ارتباط با خود برتر

هرگاه اراده کنی می‌توانی به خود برتر خویش تلنگر بزنی و آن را فعال کنی. هر چه قدر بیشتر این کار را بکنی، این مورد برایت راحت تر و آسانتر می‌شود. سعی کن هفته ای یک بار ارتباط خود را با آن بیشتر [...]

هفت گام تعهد مشترک!

این گام‌ها آن امکان را به شما می‌دهند تا راحت و آسوده، شیوﮤ جدیدی از بودن را به خود بگیرید. رشد می‌تواند دردناک باشد یا آسوده؛ این، به قصد شما بستگی دارد. ما متوجه شده‌ایم که بهترین شیوه برای [...]

نُه دام دوست داشتن ناآگاهانه

در آغاز بیداری، شاید متوجه شوید که رابطۀ کنونی شما به طور عمده بر مبنای نیازهای ناخودآگاهتان برپا شده و پیرامون الگوهای قدیمی که معمولاً در کودکی آموخته‌اید، شکل گرفته است. ما، این الگوهای متداول [...]

یادگیری دوست داشتن خود

  🔸یادگیری دوست داشتن خود یک رابطۀ متعهدانه فقط می‌تواند میان دو آدم کامل وجود داشته باشد. یک نشانۀ کامل بودن، این است که بتوانید خودتان را دوست بدارید. در قلمرو عشق، تناقضی وجود دارد: فقط [...]

نیازهای هیجانی کودکان چیست؟

رویکرد طرحواره درمانی ۵ نیاز اساسی را برای کودک در نظر می گیرد که ارضا نشدن هر کدام منجر به شکل گیری طرحواره می شود. البته دو نیاز هم جدیدا به این نیازها اضافه شده است که احتمالا در ویراست و [...]