غذاهای خون‌ساز را بشناسیم!

خون‌سازی به چه معناست؟ سلول های قرمز خون (RBCs)، پرتعدادترین سلول ها در بدن انسان هستند. هرروزه میلیون ها گلبول قرمز در بدن ساخته می شود. این سلول های خوش رنگ، بعد از ساخته شدن در مغز استخوان به [...]