معجزه شکرگزاری(۱)

نویسنده: مریم حجتیان  ( راهنمای زندگی _ life coach )   (کسب آرامش و حال خوب در معجزه ای به نام شکرگزاری و تاثیر آن در بالابردن کیفیت سطح زندگی)  از اینکه همراه ما هستید تا برگی دیگر را [...]