سومین اشتباه بزرگ در ابتدای روابط

سومین اشتباه بزرگی که در ابتدای روابط مرتکب می شویم! «سازش های عجولانه و زودهنگام» این به این معنی است که هر گونه تغییر و «ویرایش» ارزش‌ها ، رفتارها و عادت های تان تنها به این امید که وانمود کنید [...]

دومین اشتباه بزرگ در ابتدای روابط

دومین اشتباه بزرگی که در ابتدای روابط مرتکب می شویم: علائم هشدار دهنده روابط را که حاکی از مشکلات بالقوه اند، نادیده می گیریم. هر گاه یکی از مراجعان به من می گوید که از نتیجه ناخواسته انتخاب خود، [...]

اهمیت ارزش های محوری چیست؟

اهمیت ارزش های محوری چیست؟ یکی از چالش های زندگی مدرن پی بردن به کارها به واقع مهم و تمایز قائل شدن بین این کارها و وظایفی است که ابتدا مهم به نظر می‌رسند، ولی اگر خوب فکر کنید، چندان هم مهم [...]