نمونۀ تمرین “۱۰۰” جمله در روز

نویسنده: الهام زنجانیان نوشتن درباره نوشتن از خاتون‌جان بپرس از خاتون جان پرسیده بودید چطور هرروز بنویسم و هرروز برای نوشتن شارژ و پرانرژی باشم؟ _تمرین نوشتن ۱۰۰ جمله در هر روز _تمرین آزادنویسی [...]

چالش زندگی بدون زندگی

نویسنده: الهام زنجانیان  نوشتن درباره نوشتن از خاتون‌جان بپرس از خاتون جان پرسیده بودید، که چطور تمرین‌های نوشتن را منظم و پیوسته انجام دهیم؟ _ پیشنهاد چالش هر روز یک تمرین   چالش زندگی بدون [...]

نوشتن‌های بی بهانه

نوشتن درباره نوشتن از خاتون‌جان بپرس از خاتون جان پرسیده بودید: نوشته‌هایمان را کجا نشر دهیم؟ از چه زمان به چاپ آثارمان فکر کنیم؟ آیا از نوشتن می‌توان درآمدزایی کرد؟ _ روزانه نویسی و درست کردن یک [...]

١۶ روش تمرکز تکنیک تقویت حافظه

١۶ روش تمرکز تکنیک تقویت حافظه ١. اعتماد به حافظه:  اولین اصل تقویت حافظه، اعتماد به حافظه است. پس به توانایی مغز و قوی بودن حافظه خود اعتماد کنید تا حافظه نیز به شما کمک کند. هیچ وقت به قدرت [...]

ماجرای من و ماه خاتون

نویسنده: الهام زنجانیان(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی)  نوشتن درباره نوشتن از خاتون‌جان بپرس از خاتون جان پرسیده‌بودید: ایدۀ “نوشتن دربارۀ نوشتن” از کجا آمد؟ _به بهانۀ ارائه نسخۀ [...]

“مخاطب خسته”

نویسنده: الهام زنجانیان(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی)  نوشتن درباره نوشتن  از خاتون‌جان بپرس  _از خاتون جان پرسیده‌بودید برای کی بنویسم؟   _معرفی “کتاب کوچک برای داستان نویسی” [...]

چطور یادداشت‌های روزانه بنویسم؟

نویسنده: الهام زنجانیان (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی) نوشتن درباره نوشتن از خاتون‌جان بپرس از خاتون جان پرسیده‌بودید: _چطور یادداشت‌های روزانه بنویسم؟ _کتابی معرفی کنید تا نمونۀ خوبی برای [...]

معرفی کتاب دختر پرتقالی

  نویسنده: الهام زنجانیان (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی) نوشتن درباره نوشتن از خاتون‌جان بپرس از خاتون جان پرسیده بودید:  برای نوشتن در مسیر پژوهش و زندگی چه پیشنهاد می‌کند؟ _نامۀ علمی [...]