چگونه سبک‌های مختلف هنری پدید می‌آیند؟

 در فرهنگ و هنر, نقاشی

نویسنده: آسیه وصولی پور

همه ما بارها نام‌های مختلف سبک‌های هنری را شنیده‌ایم،‌ سبک‌هایی مانند:

  • رئالیسم
  • هایپررئالیسم
  • امپرسیونیسم
  • اکسپرسیونیسم
سبک های مختلف  هنری

تاکنون به این اندیشه‌اید که این سبک‌ها چگونه پدید می‌آیند؟ و چرا پدید می‌آیند؟ در سفر امروزمان به دل تاریخ هنر، همراه شوید تا در باغ سبک‌های مختلف هنری قدمی بزنیم.

همواره در طول تاریخ،‌ شرایط اجتماعی و سیاسی گوناگونی حاکم بوده ‌است. جنگها اتفاق افتاده و بشر حوادث بسیاری را از سر گذارنده است. در طی دوران‌های مختلف، هنر ابزاری بوده برای بیان  حقایق و شرایط.

اجازه بدهید برایتان مثالی بزنم:

در اواخر قرن هجدهم میلادی، سبک هنری رایج در اروپا،رمانتیسیم و ناتورالیسم بود و اکثر نقاشان این دوره از این دو سبک برای خلق آثار هنری نقاشی خود بهره می‌بردند. اما این شیوه در قرن نوزدهم،‌ دچار تغییر شد!

در قرن نوزدهم میلادی با اختراع دوربین عکاسی، هنرمندان به تغییر شیوه بیان آثارشان روی آوردند. و اینجا بود که سبک امپرسیونیسم، در آثار هنرمندان نمود پیدا کرد. از جمله هنرمندان پیشرو سبک امپرسیونیسم، کلودمونه است.

بیان اکسپرسیونیسم یا هیجان‌گری آثار هنری، در نتیجه آثار جنگهای جهانی و کشتار هزاران بیگناه در جنگها، شکل گرفت. تابلوی معروف جیغ اثر ادوارد مونش از جمله آثار معروف و آشنای این سبک است.

پس از جنگ جهانی دوم، نقاشی‌های مینیمال پا به عرصه تاریخ هنر گذاشتند.

نقاشی نبرد گوئرنیکا، متعلق به پیکاسو، بیان کشتار بی‌رحمانه مردمان گوئرنیکا در جنگ جهانی است. سبک هنری که در این تابلو اجرا شده است، کوبیسم می‌باشد.

به عنوان مثالی دیگر می‌توان به نقاشی‌های سبک سمبلیسم اشاره کرد. نقاشی‌های سبک سمبلیسم برای نشان دادن بیان هنرمند،به صورت غیرمستقیم است.

در هر مرحله زمانی، شرایط اجتماعی گوناگون، ‌هنرمندان را ناگزیر کرده ‌است تا با بهره‌بردن از شیوه‌های مختلف، به بیان آثارشان بپردازند.

و به این ترتیب در هر زمان، با تغییر شرایط، شکل ارائه آثار هنری نیز دچار تغییر گردید.

در حقیقت، مطالعه تاریخ هنر، همواره به نوعی مطالعه تاریخ و شرایط اجتماعی مردمان و فرهنگ‌های مختلف است.

زمان و تغییر شیوه زندگی تاثیر مستقیمی بر خلق آثار هنری داشته و دارد. در قرن بیست و یکم، نقاشی به شیوه هنرمندان دوره رنسانس کمی دور از ذهن است. گویی زمان در قرن حاضر،‌ با سرعت بالاتری سپری می‌شود و نمی‌توان چندین سال را برای خلق یک اثر هنری،‌ سپری کرد.

سبک های مختلف  هنری

نکته دیگری که به نظر می‌رسد تاثیر زیادی در خلق آثار هنری داشته باشد،‌ پیشرفت روزافزون تکنولوژی است که تاثیر آن را نمی‌توان نادیده گرفت. به عنوان مثال با وجود لوازم مختلف هنری و انواع رنگها در بازارهای هنری، نقاشی با زرده تخم مرغ دیگر منسوخ شده‌است!

شرایط اقلیمی نیز از جمله عواملی است که در خلق آثار هنری تاثیر گذار بوده است. به عنوان مثال، نقاشی‌های دیواری (فرسک) که تنها در اروپا اجرا شده‌اند مناسب با شرایط آب و هوایی اروپا بوده است و این آثار در دیگر نقاط جهان یا قابلیت اجرا نداشته‌اند و یا اگر هم اجرا شده‌اند تا به امروز باقی نمانده‌اند.

حال که با چگونگی به وجود‌ آمدن سبک‌های مختلف هنری آشنا شدیم، نگاه متفاوتی به آثار هنری خواهیم داشت و با دیدن آثار هنرمندان و نقاشان دوره‌های مختلف می‌توان شرایط  اجتماعی و فرهنگی مردمان دوره‌های مختلف را بیشتر درک کنیم.

نویسنده: آسیه وصولی پور

اینستاگرام:  ArtistsLand.ir

ایمیلa.vosoulipour@gmail.com

کانال تلگرامArtistsLand@

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt