با تفکر مثبت زندگی خود را متحول کن!

 در از هر دری سخنی, فرهنگ و هنر

آیا به راستی این امر واقعیت دارد که تنها با مثبت اندیشی می توانی زندگی خود را متحول نمایی؟ شاید تصور کنی که این هم از آن دسته مواردی است که به دروغ به خورد آدم‌ها می دهند.

متأسفانه شمار فراوانی از افراد در این مورد شک دارند و قضیه را جدی نمی گیرند.

اما توجه کن: «ذهن تو یعنی واقعیت.

به هر چه فکر کنی، همان میشوی.»

البته مسأله فقط به چه مورد فکر کردن نیست! بلکه چگونه فکر کردن نیز مهم است.

قدرت تفکر مثبت براساس علم فیزیک است، چون همه ی موارد انرژی است و هر موجودی نیز در عالم ارتعاش منحصر به فرد خود را دارد. چون هر عاملی مشابه خود را جذب می‌کند. پس در هر وضعیت فکری که باشی، مواردی را با ارتعاشات مشابه همان وضعیت جذب می‌کنی.

ممکن است دلیل و برهان بیاوری که ارتعاشات محیط اطراف، اوضاع و احوال نابسامان در ارتعاشات تو مؤثر می‌باشد! بله، این امر حقیقت دارد فقط در صورتی که تو این امکان را فراهم کنی.

خودت می‌دانی که ارتعاشات بالای عشق و شادی به مراتب قدرتمندتر از ارتعاشات پایین ترس و منفی گرایی است. اما چون طبیعت بشر براساس «هرآنچه را میبینی باور کن» است.

تو زمینه را فراهم می‌نمایی که فقط موارد منفی را که به گونه ای روشن می‌بینی، در افکارت تاثیر بگذارد و در این صورت موارد منفی بیشتری را جذب می کنی.

تا می توانی ارتعاشات خودت را بالا ببر!

بیشتر اوقات سعی نمی‌کنی ارتعاشات خودت را به وسیله ی تفکر مثبت افزایش دهی و به مرحله ای برسی که براساس «هر آنچه را باورداری میبینی» باشد.

در این مرحله است که افکارت با ارتعاشات بالا، منفی گرایی محیط اطراف را خنثی می‌کند و به آن اوضاع و احوال غالب می‌شود. به افراد اطرافت و سپس با قاطعیت به خودت هم توجه کن.

آیا تو نیز مانند بیشتر آدم‌ها بر این باور هستی که زندگی تو تحت تأثیر وضع اقتصادی، شغلی، الزامات خانوادگی، تحصیلات و امور مالی است؟ آیا تو نیز مانند بقیه ی آدم‌ها در حالت بی تفاوتی قرار گرفته ای و بر این باور هستی که «چه فایده، این همه جان بکنم، آخرش به کجا می‌رسم!» آیا مدام خودت را ملامت و سرزنش می‌کنی؟

به طور کلی فردی شاد هستی یا غمگین؟ البته نمی‌خواهد نگران باشی چون تو هم مثل بقیه، میزان منفی گرایی بیشتری از مثبت نگری داری. تو هم قبول نداری که افکارت در واقعیات زندگی تأثیر بسیار می‌گذارد. و خلاصه ی کلام به قدرت درون خودت ایمان نداری.

دقیق به عده ای از مردم توجه کن!

هم اکنون فردی را که از نظر خودت ستودنی است تجسم کن. آیا فکر کرده ای که چرا این فرد موفق است؟ آیا در واقع دنیا بر وفق مراد اوست؟ خب، حالا که این فرد را در ذهنت مجسم کردی، بپذیر آن فرد روی «رادار فکری» تو قرار دارد و به تو نشان می‌دهد تو هم می‌توانی زندگی مشابه او را داشته باشی.

دارایی و تحصیلات عالی موجب رضایت درونی نمی‌شود.

اکثر افراد پرنفوذ دنیا از طبقه ی پایین و خانواده های فقیر و یا متوسط هستند؛ ولی عاملی بسیار مهم در زندگی آنها نقش دارد و آن کیفیت افکارشان است. آنان در هر وضعیتی مثبت می اندیشند. افکار مثبت را در سر می پرورانند و به موارد منفی و غیر عملی خود توجه نمی‌کنند، بلکه با تجسم خلاق و کامیابی، پایان کار را
مدنظر قرار می‌دهند.

نکته ی مهم این است که دنیای درونی خودت، یعنی هر آنچه در می پرورانی،

سازنده ی دنیای بیرونی تو می‌شود.

افراد موفق، شاد و مثبت نگر، در هر مورد، خیر و برکت الهی و زیبایی را می‌بینند. آنان به فرصت‌های طلایی توجه دارند و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که موارد منفی دنیای بیرونی و اطرافیان در حال و هوای خوششان اختلالی ایجاد کند.

و می‌دانی چیست؟ این گونه افراد هر قدر بیشتر مثبت بيانديشند، موارد خوب و شوق انگیز بیشتری را در زندگی خود جذب می کنند.

کلام آخر

پس تو هم می‌توانی فردی برنده باشی. به دور و برت نگاهی بیانداز و از بابت همه ی نعمتهای الهی که داری خدا را شکر کن. شکرگزاری قدرتی دارد که سطح ارتعاش تو را سریع بالا می‌برد و حال و هوای خوبی در تو ایجاد می‌کند. هرگاه که دوباره فکر منفی سراغت آمد بگو: «اجازه نمی‌دهم هیچ موردی حال و هوای عالی مرا خراب کند». زیرا که تفکر مثبت، مسیر الهی زندگی تو را مشخص می‌کند.

____

کتاب: از سر راه خودت کنار برو
نویسنده: نفیسه معتکف

___________

چطور اخبار ناخوشایند را خنثی کنیم.

maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt