فحش و مشت، آسان ترین شیوه حل اختلاف

 در از هر دری سخنی, فرهنگ و هنر

 

روزی در یکی از خیابان های پاریس به همراه همسرم به دنبال آدرسی بودیم، می گشتیم و پیدا نمی کردیم. نبش یکی از خیابان ها، مرد میانسالی ناگهان به همسرم خورد و زمین افتاد. اساسا چنین انتظاری نداشتم، چون معمولا در خیابان های شهرهای اروپایی عابران به آرامی و با احتیاط راه می روند. مرد میانسال مدام عذرخواهی می کرد و با چرخاندن انگشت اشاره اش کنار سرش می گفت اصلا حواسش به مسیر نبوده است. همه چیز سریع می گذشت.

بگذارید صادقانه بگویم. لحظه ای به ذهنم خطور کرد که یقه اش را بگیرم، به او فحش بدهم و مشتی بر صورتش بکوبم!

با خودم گفتم ناسلامتی تو مردی و باید از همسرت محافظت کنی. ولی خودم را کنترل کردم، چون زود متوجه شدم که در ایران نیستم و آن جا حساب و کتاب دارد! آن مرد میانسال مدام از همسرم می پرسید:

«صدمه ای ندیده اید؟» می پرسید: «لازم است به اورژانس زنگ بزنم؟» همسرم هم می گفت نیازی نیست. آن مرد آرام شد و دوباره عذر خواست.
موبایلش را از جیبش بیرون آورد و گفت پس به پلیس زنگ میزنم. به همسرم نگاه کردم.

هردو تعجب کردیم. فکر کردیم نکند دیوانه است. پرسیدم: «چرا پلیس؟» گفت: «خب بیاید و بررسی کند.» باز با تعجب به همسرم نگاه کردم. مسخرمان می کرد؟ به آن مرد گفتم: «لازم نیست پلیس بیاید.»

چند بار از همسرم پرسید: «مشکلی با من ندارید و اجازه می دهید من بروم؟»

 

گفتیم مشکلی نیست، بفرمایید. باز توضیح داد، عذرخواهی کرد و رفت.
برای من که نسبت به مسائل اجتماعی کنجکاوم این اتفاق قابل تأمل بود: این که در کشورهای توسعه یافته به افراد آموخته اند که برای هر اتفاقی راه حل مسالمت آمیزی وجود دارد، و برای پرهیز از تنش و تضاد، بهتر است آن راه حل ها را به کار بگیریم. البته به عنوان یک جامعه شناس معتقدم که زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افزایش نزاع ها و به عبارتی تضادهای اجتماعی نقش دارند و نباید مسئله را بیش از حد ساده کرد.

با وجود این، فکر میکنم که اگر مهارت های حل تضاد و اختلاف به افراد آموزش داده شود، شاهد کاهش آمار نزاع باشیم. می دانم که برای مثال در برنامه های آموزشی مدارس کشورهای توسعه یافته و در دروس مهارت های اجتماعی شان، یکی از مباحثی که به شکل های مختلف به دانش آموزان آموزش داده می شود همین مهارت های حل تضاد است. این امر نه تنها در نهاد آموزشی بلکه در سایر نهادها به ویژه خانواده هم جدی تلقی می شود.

متاسفانه آموزش چنین عناوینی در نهادهای اجتماعی ما جدی نیست. گویی آسان ترین ساز و کار حل تضاد فحش و سپس مشت است! تعارف نداریم، در این جامعه از سطوح پایین تا سطوح بالا، معمولا آسان ترین سازوکار حل تضاد، که البته تبعات ناگواری هم برای جامعه دارد، استفاده می کنند. چرا؟

چون مهارت های حل تضاد را به ما یاد نداده اند.

نویسنده: فردین علیخواه ( جامعه شناس)

 


اگر از خواندن این مقاله لذت بردید از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید.

روی لینک زیر کلیک کنید.

 

Maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt