چگونه میتوانیم به انرژی خود پی ببریم؟

 در خودپروری, روانشناسی

مشاهده انرژی

هر چیز در زندگی نوعی انرژی است.

درک اصل انرژی در یادگیری مشاهده هر چیز از چشم انداز شاهد فوق العاده اهمیت دارد.

عواطف شما یک انرژی است؛ اشیاء و وسایل شما یک انرژی است. وقتی کسی را ملاقات می کنید، یک تبادل انرژی صورت می گیرد.

در تمام رویدادهای زندگیتان از بدو تولد تاکنون و در همه ارتباطات و مناسبات شما نوعی انرژی دخالت داشته است.
وقتی تصمیم می گیرید که سراسر زندگیتان را شاهد باشید، زندگی خود را از چشم انداز انرژی می بینید. تمام مسایل و تنگناهایی که در سراسر زندگی تجربه کرده اید، به گونه ای انرژی معنوی شما را تلف کرده و انرژی خسته کننده و کسالت آوری را به جای آن نشانده است. برخورد نامناسب با مسائل از دوران کودکی موجب تجمع و تمرکز انرژی مخرب شده و سرانجام با برانگیختن تمایلات نفسانی شرایطی را فراهم می کند که اوضاع و شرایط زندگی شما از طریق رویدادها و افرادی که بر شما نفوذ دارند تعیین شود.

این طرز برخورد انرژی منفی و مخرب را به سطح هشیاریتان هدایت کرده و مانع از آن می شود که خویش برتر خود را بشناسید. شما همواره میزان قابل توجهی انرژی منفی و نامریی را با خود یدک می کشید و حواس پنجگانه تان نمی تواند این وضعیت را به گونه ای روشن و ملموس به شما گزارش کند.

 

ناگوآل ها پیشوایان مذهبی آمریکاییان بومی در یک مراسم مذهبی و آموزشی به نام احیای رشد، انرژی منفی و کسالت آور خود را کاهش داده و توانایی حضور در جایگاه شاهده را در وجودشان تقویت می کنند.

تایشا آبلار در کتاب:

«گذرگاه جادوگر» فرآیند احیای رشد را چنین توصیف می کند: «این فرآیند فراخواندن تمام انرژی های مخربی است که تا به حال به وسیله رفتار و اعمال ناصواب ما تلف شده است. برای این که دیگربار رشد کنیم و به مرتبه تعالی روحی برسیم ضرورت دارد تمام افرادی را که تا به حال آنها را ملاقات کرده ایم و تمام مکان هایی را که تا به حال در آنجا بوده ایم و تمام احساس هایی را که تا به حال تجربه کرده ایم به ذهن خویش فراخوانیم.

برای انجام این کار باید از زمان حال آغاز کرده و تا آنجا که خاطره ما یاری می کند، به عقب بازگردیم و تجربه های ناخوشایند را یک به یک پاک و تصفیه کنیم».

نخستین باری که کوشیدیم زندگیم را مرور کنم و از شر انرژی منفی که تا آن زمان ذخیره اش کرده بودم خلاص شوم،

این عمل را ناممکن پنداشتم. اما چنین نبود.

بزودی دریافتم که با حضور در موضع شاهد می توانم به رویدادهای گذشته بازگردم و آنها را از ناخالصی ها پاک و مصفا سازم. گرچه این فرآیند عجیب به نظر می رسد اما با تمرین و ممارست فراوان می توان رویدادهای ناگوار گذشته را به زمان حال متصل کرد و با زدودن و پیراستن احساسات و گرایش های منفی آمیخته به آن، نیروهای منفی را که تا به حال آنها را زنده و پایدار نگه داشته اند تصفیه نمود و به خدمت خویش درآورد. عجیب و تکان دهنده ترین چیزی که من در این فرایند یافتم این بود که توانستم افراد و رویدادهایی را که مدت ها پیش آنها را فراموش کرده بودم به خاطر آورم.

 


روزی تصمیم گرفتم که به کلاس چهارم ابتدایی خودم بازگردم و آن دوران را به طور کامل سیر کنم. به همین دلیل با اتصال به شاهد درون و مشاهده همه چیز از این چشم انداز، به دبستان ابتدایی آرتور بازگشتم؛ توانستم یکایک همکلاسی هایم را ببینم و تمام جزئیات را مشاهده کنم: معلم ها و جاهایی را که هر یک از دانش آموزان می نشستند، کتابی را که خانم انجل می خواند و «باغ پنهانی» نام داشت، درس ریاضیات، کرۀ جهان در گوشه اتاق و نام همه همکلاسی هایم.

وقتی از چشم انداز شاهد، خود را در آن اتاق مشاهده کردم، به خاطر آوردم که از بیم آن که در آن مدرسه پذیرفته نشوم چه نیروی فراوانی را از دست دادم.

این نخستین سال حضور من در آنجا بود زیرا ما به تازگی به حوالی این مدرسه نقل مکان کرده بودیم؛ اکنون می توانستم آن انرژی تلف شده را بازیابی کنم.

از توانایی ذهنم برای به خاطر آوردن جزیی ترین رویدادها و نام و چهره همکلاسی هایم که مدت ها آنها را فراموش کرده بودم مات و مبهوت شدم.فرآیند بازگشت به عقب و سیر کامل رویدادهای گذشته، مولد انرژی است. در واقع تمام خاطره ها مانند سایر اشياء و موجودات جهان، نوعی انرژی می باشند. البته یادآوری انرژی از دست رفته و جلوگیری از اتلاف بیشتر آن به ظاهر غیر ممکن است. اما تضمین میکنم که مشاهده رویدادهای ناگوار گذشته از چشم انداز شاهد در بالا بردن سطح هشیاریتان و معرفی شما به بخش والاتر وجودتان تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.

وقتی به درون مراجعه و جزء جزء زندگی خود را از گذشته های دور مرور و مشاهده می کنید، از این که چگونه این رویدادها و افراد به طور دقیق با هم جور و هماهنگ شدند، به شدت وحشت زده و متعجب می شوید. می توانید از این چشم انداز که خارج از جسمتان است زندگی خویش را در دوران نوجوانی نظاره کرده و جزء جزء رویدادهایی را که از آن زمان تاکنون با آنها رو به رو شده اید مشاهده و انرژی های تلف شده را باز یابید. آری شما اکنون می توانید نیرویی را که در جر و بحث با والدین خویش صرف می کردید به خاطر آورید و از آن به طرزی مساعد و مناسب سود ببرید. می توانید از چشم انداز شاهد بی توجه به درستی و نادرستی رویدادها و رفتارتان و واکنش های دیگران در قبال آنها، نیروی مصرف شده در تعصب ها، کینه توزی ها، خشم و غضب ها را که در آن دوران تجربه کردید و مدتها در جسم و ذهن شما جا خوش کرده، و عفونی شده بود از این مخزن بیرون می کشید. در طول فرآیند شاهد به این نکته پی می برید که می توانید به هر یک از لحظه های زندگی گذشته خویش باز گردید و به گونه ای عمل کنید که گویی دیگر بار در آن موقعیت حضور دارید.

مشاهده روند زندگیتان از دیدگاه شاهد و تغییر الگوی انرژی کنونی باید تابع نظم و انضباط قابل ملاحظه ای باشد. شاید مایل نباشید که رنج و مشقت این انضباط سخت و دقیق را تحمل کنید. با وجود این آگاهی از این نکته که می توانید به میل و اراده خویش به جایگاه مشاهده بروید و از آنجا رویدادهای گذشته را در چشم اندازی مجزا زنده کنید، یاریتان می کند که بر آن موانع ذهنی که این عمل را ناممکن می دانست خط بطلان بکشید و از این ابزار ذهنی کنید. هر نیرویی که در جهت رویدادهای گذشته صرف شده، فاقد عشق بی قید و شرط است و شما را از شناخت الوهیت باطن خویش باز می دارد.

وین دایر
وجود متعالی انسان

گردآوری: پریسا مشکین پوش

 


اگر از خواندن این مقاله لذت بردید از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید.

روی لینک زیر کلیک کنید.

 

Maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt