ماجرای من و ماه خاتون

 در ادبی

نویسنده: الهام زنجانیان(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی) 

نوشتن درباره نوشتن

از خاتون‌جان بپرس

از خاتون جان پرسیده‌بودید: ایدۀ “نوشتن دربارۀ نوشتن” از کجا آمد؟

_به بهانۀ ارائه نسخۀ الکترونیکی «شاهراه تأثیرگذاری» هدیه‌ای از شاهین کلانتری در کانال تلگرامی مدرسۀ نویسندگی[۱]_

                                _با خلق و نشر ایده‌های خلاقانه به فردی تأثیرگذار تبدیل شویم.

_معرفی کتاب “شاهراه تأثیرگذاری[۲]“، نوشتۀ شاهین کلانتری، انتشارات: کلید آموزش، چاپ دوم سال ۱۴۰۰

 

 

ماجرای من و ماه خاتون

از وقتی با سایت ماه خاتون آشنا شدم؛ همه‌اش به فکر این هستم که چه متنی برای ماه خاتون بنویسم؟ داستانک؟ نویسندگی و دربارۀ نوشتن؟ مطالبی برای فلسفه برای کودکان و … . اما امروز نه برای ماه خاتون، بلکه برای ماه خاتون می‌خواهم بنویسم! نه اشتباه نشده؛ درست خواندید؛ من واقعاً می‌خواهم برای ماه خاتون بنویسم. دربارۀ خود سایت ماه خاتون و تاثیرش در زندگی‌ام! قراربود بنویسیم تا تاثیر بگذرایم؛ در حالی که ذات ماه خاتون تحول بود. رفتن بود و رسیدن. و ما خود در اول راه و ماه خاتون دلیل راه.

زمانی که دوست نازنینم، کهنه رفیق نابم، من را و سایت ماه خاتوُن را به هم معرفی کرد؛ ایام کرونا بود. قرنطینه و نشستن‌های ممتد در خانه و دور از هر بنی بشری و دلتنگی و دلنگرانی و دلشوره‌ای به وسعت جانِ همۀ مردم دنیا. من که هفته‌ای هفت روز در مدرسه و کلاس و درس، با همه سن شاگردی سر و کله می‌زدم؛ سه طبقه مدرسه را بالا پایین می‌کردم و نصف عمرم در کلاس و نیم دیگرش در پله‌های مدرسه می‌گذشت؛ به یک‌بار خانه نشین شده‌بودم. بی‌آنکه راه و رسم نشستن بدانم. من فلج شده‌بودم. ماه خاتون دستم گرفت و تاتی تاتی کنان یادم داد که بروم. بی پا، با سر، به پای دل!

ماه خاتون برای من یعنی، انگیزۀ نوشتن و خواندن. درک مطلب و خواندن متمرکز و معنادار.

خواندنی که بتوان درباره‌اش نوشت یعنی آنقدر متن را خوب درک کرده‌باشی که بتوانی بنویسی. من پیش ازین همیشه می‌خواندم و گهگاه می‌نوشتم ولی این خواندن‌ها نوشتن‌ها برایم معنا نداشت. ماه خاتون شد معنای خواندن و نوشتنم.

ماه خاتون برای من یعنی جستجو. من که خود را مربی درس تفکر و پژوهش می‌دانستم و کنار بچه‌های مدرسه مدام برای تحقیق و پروژه و ارائه‌ها خودمان را آماده می‌کردیم با ماه خاتون شدم جستجوگر همیشه. هر روز پر از سوال‌ و در پی پاسخ‌ها و جمع‌آوری اطلاعات ازین کتاب به آن مقاله و ازین موضوع به آن مطلب؛ ازین کانال به آن صفحه و ازین پادکست به آن درسگفتار؛ لب‌تاپم پرشده‌است از فایل‌های پرسش و پاسخ و ایده و… . ماه خاتون شد کارگاه عملی روش تحقیقم.

ماه خاتون برای من یعنی، یادگیری. یادگیری متمرکز و هدفمند. سال‌ها بود که خودم را دانشجوی تا پایان عمر معرفی می‌کردم. ولی بعد از پیوستن به گروه حرفه‌ای ماه خاتون دانستم چقدر نمی‌دانم و واقعاً باید یاد بگیرم و “همیشه دانش‌جو بودن” فقط یک شعار فانتزی و روشنفکرانه نیست؛ به راستی باید بیاموزم چون نیاز دارم که خودم را هر روز ارتقا دهم تا جا نمانم ازین قافلۀ عاشق دانایی. ماه خاتون شد کلاس و درس و مدرسه‌ام.

ماه خاتون برای من یعنی تجربه‌کن؛ خطرکن؛ درجا نزن!… درد کمالگرایی زنجیرپایم بود. ماه خاتون شد کلید رهایی‌ام از قضاوت شدن.

ماه خاتون برای من یعنی، تنها نماندن به درد. درد جامعه داشتن و دست روی دست نگذاشتن. همه نق می‌زنیم. ناراضی هستیم. دنبال وهمی از پیشرفت و توسعه در خارج از خود سرگردانیم. ولی کسی “کار اصلی را شروع نمی کند[۳]“. کاری هر چند کوچک اما در حد توانمان، اما با ارزش و موثر. ماه خاتون همان “اصل مطلب” است. همان فرهنگ سازی هر چند قدم به قدم، هر چند گام به گام، اما موثر و عمیق.

بله ماه خاتون برای من یعنی، آهستگی در شلوغی این روزگار! یعنی آنچه خود داشت زبیگانه طلب نکردن، یعنی عاشقانه دوست داشتن خود و دیگری و در یک کلام ماه خاتون یعنی زیست زنانه، مادرانه، و زندگی آن‌گونه که زاده شده‌ایم؛ آزاد و سرشار از مهر.

ماه خاتون برای من، برای ما یعنی هر روز کتابی جدید، مطلبی نو، نوشته‌ای خواندنی و آموزنده. ماه خاتون شد “شاهراه تأثیرگذاری[۴]” و رشد برای خودش و مخاطبانش. پس شروع کردیم. از نوشتن، با نوشتن، برای نوشتن، و دربارۀ نوشتن. نوشتن همۀ ماجرای ما و ماه خاتون است.

 

=جملاتی از کتاب “شاهراه تأثیرگذاری“، بخش سوم، نوشتن (نکات مهمی که باید دربارۀ نوشتن بدانیم):

_می‌دانید انگیزۀ اصلی ِ اغلب ِ متقاضیان از نوشتن چه بود؟
«تأثیرگذاری»
بیش از ۹۰ درصـد از افرادی که با آنها گفتگو می‌کردم، دغدغۀ تأثیرگذاری داشتند.

_خوب نوشتن یکی از کلیدهای ایجاد روابط گسترده و اثربخش در دنیای جدید است.

_ ـیکــی از بهتریــن شــیوه‌های تأثیرگــذاری بــا محتــوا، نوشــتن جمـلات کوتاه است.

_اگر ننویسیم و دور نریزیم، از فشار حافظه می‌میریم.

_واژه‌ها را دوست بداریم؛ حتی برخی از آن‌ها را ببوسیم.

_هر واژه ایده‌ای بالقوه است. برای پروراندنش بکوشیم.

_به همه واژه‌های بیگانه بدبین نباشیم؛ اما از استواری ِ ساختمان زبان غافل نشویم.
_واژه هــا را بــرای آزار دیگــران بــه کار نگیریــم. آن‌ها غمگین می‌شــوند و ممکــن اســت بــا مــا قهر کنند؛ واژه‌ها را می‌گویم.

_از نوشتن چیزهای ضعیف و ناقص نترسیم. واژه‌ها از بی‌توجهی ما بیشتر آزرده می‌شوند.

_  برای ورود هر واژۀ تازه به دامنۀ واژهِهایمان، فرش قرمز پهن کنیم.

_ به بعضی واژه‌ها معنای تازه‌ای بدهیم.

_ بعضی واژه‌ها را در گلدان بکاریم و به آن‌ها همیشه آب بدهیم.

_بگذاریم واژه‌ها افکارمان را دگرگون کنند.

تمرین

_فایل کتاب «شاهراه تأثیرگذاری» را بخوانید. کدام بخش از کتاب برایتان جالب‌تر بود. چند سطر درباره نکات جالب کتاب بنویسید:

_بعد از خواندن کتاب، حداقل یکی ازتمرین‌های پیشنهادی در بخش سوم را انجام دهید: مثلاً “سوال نویسی” یا “قطعه نویسی” و یا…

_”اصل مطلب” شما چیست؟ شما چگونه و دربارۀ چه موضوعی باید محتوا تولید کنید؟

 

__________________________________________

پاورقی

 

[۱] Shahinkalantari.com
Madresenevisandegi.com

[۲] نسخۀ الکترونیکی؛ «شاهراه تأثیرگذاری»؛ هدیه‌ای است از:
Shahinkalantari.com
Madresenevisandegi.com

[۳] اشاره به بخشی از نوشتۀ کتاب «شاهراه تأثیرگذاری» نوشتۀ شاهین کلانتری،صفح ۱۰۲ و صفحه ۱۰۴

[۴] به گفتۀ شاهین کلانتری، نویسندۀ کتاب «شاهراه تأثیرگذاری»؛ تولید محتوا از هر نوعی، نوشته، فیلم، کاریکاتور و … راهی‌است برای «تأثیرگذاری»

 

________________________________________

واژه‌های کلیدی

نوشتن، نویسندگی، سوال نویسی، قطعه نویسی، جملات کوتاه، جملات ساده، جملات نغز، تولید محتوا، تأثیرگذاری، نوشتن دربارۀ نوشتن، آموزش نویسندگی، مدرسۀ نویسندگی، شاهین کلانتری، کتاب الکترونیکی، کتاب شاهراه تأثیرگذاری، هدیۀ کتاب، کتاب هدیه، سایت ماه خاتون

 

 


اگر از خواندن این مقاله لذت بردید از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید.

روی لینک زیر کلیک کنید.

 

Maahkhatoon97

Recommended Posts
نظرات/پیشنهادات
 • ندا زنجانيان

  خیلی عالی بود مثل همیشه❤️

 • abolfazlmeybodI

  وقتی صحبت از نوشتن و نویسندگی میشه، یا خود آقای کلانتری یا اثری از ایشون یا ردپایی از دانشجو های ایشون رو میشه در لا به لای یک پست توی یه سایت ساده و زیبا پیدا کرد.
  خسته نباشید دوست عزیز.
  محتوای زیبا و جذابی بود.
  موفق و موید باشید.

 • پریسا مشکین پوش

  ممنونم دوست عزیز
  شما لطف دارید، استاد کلانتری جایگاه ویژه ای برای من دارند. خیلی از کارهایی که در سایت ماه خاتون انجام میشه؛ ایده هاش در کلاس ایشون به فکرم رسیده.

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt