زنان خردمند نغمه افسردگی سرنمی‌دهند.(۱۷)

 در داستان پندآموز, داستانک

من بدنم را دوست دارم .

بدن من ، همیشه درست کار می‌کند و وزن مناسبی نیز دارد.
من، دقیقاً جایی هستم که برای بودن انتخاب کرده ام.
من زیبا هستم و هر روز، جذاب تر می‌شوم.

این تصورات ،کمک می‌کند تا چیزهای بسیار سخت را بپذیرم، هر چند چیزهایی وجود دارند که در حال تغییرند و من خود را باید براساس آنها تغییر دهم.

من می‌آموزم که با تندرستی و سلامتی به خود جایزه بدهم. شاد باشم و این را بارها و بارها تکرار کنم .

کارهای کوچک مورد علاقه ام مرا به انجام کارهایی سوق می‌دهد که واقعاً دوست دارم. مثل گذراندن اوقات فراغت، پیاده روی در دل طبیعت، یک حمام گرم و آرامش بخش و یا هر چیز دیگری که واقعا به من لذت میدهد.

مَن از کار کردن برای خود لذت میبرم.

من معتقدم که این بهترین چیز است« خودم را دوست بدارم و بهترین دوست خود باشم ».

مَن میدانم که بدنم پر است از ستاره های درخشان و به هر کجا که پا میگذارم روشنی و نور می‌بخشم .

 

بدن من ، دوست خوبی است که عاشقانه مراقب آنم.

💖🌸💖🌸💖🌸💖🌸💖🌸💖🌸

هر روز ، به عقیدۀ تازه‌ای گوش می‌سپارم تا کیفیت زندگی ام را بهبود بخشد.

من یک انسان ساده با ساختاری پیچیده و شگفت انگیز از اعتقادات هستم.

منْ می‌آموزم که چگونه عشق را از پس ظاهر اعمال شخصی ام به دست می‌آورم .

من با خود ،مهربان بوده و بردبار هستم زیرا این را آموختم، پرورش دادم و بر اساس آن تغییر یافتم.

به نظر ، وقتی آرامش را با خود و در سطحی درونی برقرار می سازم ، جریان زندگی بسیار آرام و ساده تر است.

و مهم است  که بدانم میتوانم بی آن که خود را به عنوان شخصی بد ببینم تغییرات لازم را ایجاد کنم. زیرا این ،احساس بسیار به من دست داده که حتماً باید بد بوده یا در اشتباه باشم تا بتوانم تغییری را به وجود بیاورم.

یعنی فکر میکردم که این مسأله برای ایجاد تغییر کردن لازم و کافی است؛ اما این طور نبوده و فقط تغییرات را بسیار مشکل میسازد.

پس وقتی تغییری را دوستانه بپذیرم، تغییرات ،مثبت، تمایل پیدا خواهند کرد که بسیار ساده تر به سوی من بیایند گذشته از اینها تغییر در جهت بهبود زندگی امری طبیعی است.

 

فعالیت روحی، همواره کیفیت زندگیمان را بهبود می‌بخشد.

_________

منبع: زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی‌دهند.

نویسنده:لوئیزهی

_______

زنان خردمند نغمه افسردگی سر‌نمی‌دهند(۱۶)

maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt