۸ مهر، روز بزرگداشت مولوی

گردآوری: ندا حاج رسولی  ۸ مهر، بزرگداشت مولوی در گاهشمار ایرانی روز هشتم مهر ماه روز بزرگداشت مولوی نام گزاری شده است. در سال ۲۰۰۷ میلادی،  سازمان یونسکو این سال را به نام سال مولوی نام گزاری و [...]