١٥ ارديبهشت ماه، روز شيراز

گردآوری: ندا حاج رسولی  چه شام و چه مصر و چه بر و چه بحر همه   روستايند   و     شيراز        شهر «سعدی» روز ١٥ ارديبهشت ماه در گاه شمار ايران به عنوان روز بزرگداشت شهر فرهنگ و ادب و هنر « شیراز » [...]