سوباتان بهشت ایران

“تا جایی که می توانید سفر کنید. به دور دست ترین جاهایی که می توانید بروید تا زمانی که می توانید. یادتان باشد زندگی برای زیستن در یک نقطه نیست!”   سوباتان کجاست؟ در ۲۰ کیلومتری [...]

روستای صخره ای کندوان

شادی آورترین لحظه ی زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمینی ناشناخته می گذارد.در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد. ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آن هاست. سفر باعث می شود تا به [...]