واویلا لیلی!دوستت دارم خیلی؟

جای جمله «دوستت دارم» در زندگی واقعی ما ایرانیان کجاست؟ در طول شبانه روز چند نفر از ما این جمله را میگوییم یا میشنویم؟ اگر مبنای تحلیل خود را در این نوشتهِ کوتاه زوج ها قرار دهیم، در این باره چند [...]