به دیگران الهام ببخشیم

«همه ما استاد هستیم و آن چه را یاد می گیریم به دیگران آموزش می دهیم. به این ترتیب ما موضوعی را بار ها و بار ها آموزش می دهیم تا آن را یاد بگیریم…» (برگزیده از کتاب راه اعجاز) «هدف واقعی همه [...]