کتاب جستارهایی در باب عشق

گردآوری: هایده محمودی (کارشناس بهداشت و روان)   آلن دوباتن خودش را به بهبود کیفیت زندگی از طریق اندیشیدن و فلسفه متعهد می‌داند و در همین راستا در نقاط مختلف جهان مدارسی را به عنوان مدرسه [...]