چوواش تره (غذای محلی گیلانی)

چوواش سبزی تقریبا معطر با برگ های بزرگ و نسبتا گوشتی است، این سبزی برگهایی به شکل اسفناج با ساقه های قرمز کمرنگ دارد. این سبزی خودروست و در اوایل خرداد تا شهریور میروید، که یکی از غذاهای اصیل و [...]