نان گردو و ارده

 نان گردو و ارده از آن دست نان های خوشمزه و سنگین است که مصرف آن برای افرادی که رژیم لاغری دارند مناسب میباشد. نان گردو و ارده با توجه به سنگین بودن و دیر هضم بودن ارده و گردو میتواند حس سیری را [...]