راز داشتن ناخن های بلند و طبیعی

 ناخن های بلند و طبیعی داشته با رعایت کردن نکات زیر: ۱.برای یک مدت لاک و استون را فراموش کنید. ۲. دو شب در میان ناخن هایتان را سوهان بکشید که اگر شکستگی داشتند بر طرف شوند و بعد میتوانید با یک [...]