جنگل عمودی !

آپارتمانی با باغی عمودی که انگار دامن برج را گرفته و خودش را از تن آن بالا کشیده تا در هر طبقه تراسی سرسبز و باغی کوچک شکل بگیرد. میلان دومین شهر بزرگ ایتالیا و یکی از آلوده‌ترین شهرهای [...]