سنت میخک کوبی سیب

سنت میخک کوبی سیب، نمادی از عشق میان اقوام کُرد گردآوری: ندا حاج رسولی   سیب، بدون اغراق در میان اکثر فرهنگ ها و ادیان به عنوان یک میوه ی محبوب و بهشتی شناخته می شود. در داستان آدم و حوا سیب [...]