مراسم سنتی پیر شالیار در کردستان

گرداوری: ندا حاج رسولی کردستان یکی از مناطق افسانه‌ای ایران است که تاریخی پربار دارد و هر گوشه از آن نشانی از قدمت و غنای فرهنگی مردم آن به چشم می‌خورد؛ جشن و سرور یکی از ویژگی های مردم منطقه [...]