بحران «بی هدفی مشترک»

یکی از زوج های آشنای مان، که تحصیل کرده هم هستند، دو دختر هشت و یازده ساله دارند. این زوج گاهی بچه ها را به خانهٔ مادربزرگ شان میبرند و کودکان، با فشار واصرار، شب را کنار مادربزرگ مهربان می [...]

سنت ازدواج در میان ایل قشقایی

گردآوری: ندا حاج رسولی   سنت ازدواج در میان ایل قشقایی ایل بزرگ قشقایی در زمره‌ی اقوام کوچ نشین کشور پهناور ایران می باشد. قلمرو قشقایی ها عموما استان فارس است ولی در فصول مختلف سال [...]