به هلند خوش آمدید!

همیشه خیلی‌ها از من خواسته اند که تجارب خودم را دربارهٔ پرورش کودک معلول شرح دهم تا به مردمی که چنین تجربهٔ بی نظیری نداشته اند، کمک کنم آن را دریابند و در نظر مجسم کنند که چگونه احساسی است. [...]

ابعاد مختلف زندگی انسان

آیا تا به حال خواب دیده اید؟ بسیاری از مردم از من می پرسند که پس از مرگ به کجا می روند و من هم به عنوان پاسخ از آنها می پرسم در خواب و‌ رویا به کجا می روید و چه میکنید؟! در عالم رویا و پس از مرگ، [...]