۹ ویژگی افراد موفق

۹ ویژگی، که افراد موفق را از بقیه متمایز می کند ۱- عینک را به لنز ترجیح می دهند این ادعا درباره ی مرتبط بودن عینک زدن افراد و میزان هوش آن ها نه یک کلیشه بلکه یک حقیقت ثابت شده است. باور می کنید [...]