شخصیت چطور شکل می گیرد؟

شخصیت به چه معنا است؟ واژه شخصیت که از کلمه Persona در زبان لاتین مشتق شده است به معنای نقابی است که بازیگران نمایشنامه ها در یونان باستان به چهره خود میزدند. با گسترش مفهوم این واژه به تدریج [...]