چطور یادداشت‌های روزانه بنویسم؟

نویسنده: الهام زنجانیان (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی) نوشتن درباره نوشتن از خاتون‌جان بپرس از خاتون جان پرسیده‌بودید: _چطور یادداشت‌های روزانه بنویسم؟ _کتابی معرفی کنید تا نمونۀ خوبی برای [...]

قوم بلوچ در شاهنامه فردوسی

گردآوری: ندا حاج رسولی _______ در میان اقوام مختلف ایرانی قوم بلوچ از سابقه تاریخی دیرینه ای بر خوردار می باشد. پژوهشگران مستندات تاریخی زیادی در دست دارند که قدمت قوم بلوچ را نشان می دهد. در [...]

اقوام کُرد در شاهنامه فردوسی

«گردآوری: ندا حاج رسولی» «اقوام کرد در شاهنامه فردوسی» هر آنکس که شهنامه خوانی کند چه مرد و چه زن پهلوانی کند شاید بتوان شاهنامه ی فردوسی را به عنوان شناسنامه و سند هویت ملی ایران برشمرد .شاهنامه [...]

آیین گیسو بریدن در ایران باستان

گردآوری: ندا حاج رسولی ‎با نگاهی ژرف به اساطیر و افسانه های ایران باستان با واژه ی گیسو بریدن در مناسبت هایی مواجه می شویم که قابل بحث وگفتگو می باشد. «گیسو بران » یکی از متداولترین و پرمعنا ترین [...]

سنت چهارشنبه سوری

گردآوری: ندا حاج رسولی سنت چهارشنبه سوری به روایت شاهنامه ی فردوسی خوشبختانه برگزاری مراسم سنتی و آیینی چهارشنبه سوری از دیرباز در فرهنگ مردمان ایران زنده نگاه داشته شده است در هیچکدام از متون و [...]