معجزه شکرگزاری (۱۵)

شکرگذاری یکی از قدرتمندترین احساساتی است که تو میتوانی با به کار بردن آن، تمام نعمت ها را با وفور محض وارد زندگیت کنی. تو هر کس و هر جا که باشی، و شکرگذاری به هر شکلی که باشد، می تواند تمام منفی [...]

خداوند تو را فراموش نکرده است

سرچشمه ی خلاق وجودمان هرگز چیزی یا کسی را فراموش نمی کند. «وین دایر»   خداوند تو را فراموش نکرده است یک بار در ماه آگوست به دیدن مزرعه ای در بندر بریزبین در استرالیا رفته بودم که سگ های وحشی [...]