دقیقاً دلیل شهرت این افراد چیست؟

علیرضا بیرانوند با مهار کردن ضربهٔ پنالتی رونالدو در مسابقهٔ ایران و پرتغال شهرت فزاینده ای یافت. درخشش توانایی این بازیکن تیم ملی ایران موجب شد افکار عمومی نسبت به او کنجکاوتر شوند. بیرانوند به [...]