چرا آدمها پشت سرتان حرف میزنند؟

  ۱) شما فردی موفق هستید در بسیاری از موارد، آدمها وقتی پشت سرتان حرف میزنند که شما به چیزی رسیده باشید که آنها قدرت آن را نداشته باشند. پیشرفتهای حسادت آور است که معمولاً جرقه شروع غیبت پشت [...]

غیبت: فرشته یا شیطان؟

  گاهی اوقات یک جمله را ناخودآگاه به زبان می‌آوریم. با حالتی نیمه حق به جانب و نیمه خجالتی معترف می‌شویم: «خب عزیزم اینجا دورهمی داریم غیبت می‌کنیم، چه اشکالی داره؟» در سر میزهای شام و مجالس [...]