غیبت: فرشته یا شیطان؟

  گاهی اوقات یک جمله را ناخودآگاه به زبان می‌آوریم. با حالتی نیمه حق به جانب و نیمه خجالتی معترف می‌شویم: «خب عزیزم اینجا دورهمی داریم غیبت می‌کنیم، چه اشکالی داره؟» در سر میزهای شام و مجالس [...]