اسپاناکوپیتا

اسپاناکوپیتا یک غذای یونانی است که با اسفناج و پنیرفتا و خمیر یوفکا درست می شود. مردم در مناطق مختلف یونان، از سبزیجات متفاوتی برای پر کردن اسپاناکوپیتا استفاده می کنند. اسفناج رایج ترین سبزی است [...]