فبک ۷_ پایان خوش

به نام آنکه فکرت آموخت آن که می‌پرسد داناتر از پرسش‌شنونده است. نویسنده: الهام زنجانیان (مدرس فلسفه برای کودکان) داستان آشنایی من با فبک_قسمت هفتم_ فلسفه برای کودکان و نوجوانان(فبک)  فرصتی برای [...]